Merdevine i specijalne konstrukcije - Standardi

SRPS EN 131-1:2016 – Merdevine – Deo 1: Termini, tipovi, funkcionalne dimenzije

Ovaj evropski standard definiše termine i utvrđuje opšte karakteristike projektovanja merdevina.

SRPS EN 131-2:2017 – Merdevine – Deo 2: Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

Ovaj standard utvrđuje opšte karakteristike konstruisanja i zahteve i metode za prenosive meredevine.

SRPS EN 131-3:2018 – Merdevine – Deo 3: Označavanje i uputstvo za upotrebu

Ovaj evropski standard preporučuje bezbedno korišćenje merdevina koje je obuhvaćeno u predmetu i području primene EN 131-1 i ispunjavanje zahteva EN 131-1, EN 131-2 za pojedinačne ili višestruko spojene zglobne merdevine, a EN 131-4 za merdevine koje se koriste naslonjene ili tako da stoje same, za teleskopse merdevine EN 131-6 i merdevine sa pokretnom platformom EN 131-7.

SRPS EN 131-4 :2017 – Merdevine – Deo 4: Pojedinačne ili višestruke zglobno spojene merdevine

SRPS EN 131-6:2016 – Merdevine – Deo 6: Teleskopske merdevine

Ovaj standard utvrđuje opšte karakteristike projektovanja, zahteve i metode ispitivanja i definiše uslove za naginjanje i stajanje teleskopskih merdevina.

SRPS EN 131-7:2014 – Merdevine – Deo 7: Pokretne merdevine sa platformom

Ovaj evropski standard definiše termine i utvrđuje opšte karakteristike konstruisanja, zahteve i metode za pokretne meredevine sa platformom.

SRPS EN 1004:2011 – Pokretne platforme i radni tornjevi od montažnih elemenata – Materijali, mere, projektovana opterećenja, sigurnost i zahtevi za izvođenje

Ovaj dokument se primenjuje na projektovanje pokretnih platformi i radnih tornjeva od montažnih elemenata visine od 2,5 m do 12,0 m (u zatvorenom prostoru) i od 2,5 m do 8,0 m (na otvorenom). Ovim dokumentom: – daju se smernice za izbor glavnih mera i stabilizaciju metoda; – daje se sigurnost i zahtevi za performanse, i – daju se neke informacije o kompletnim tornjevima. NAPOMENA U ovom dokumentu „unutra“ znači da tornjevi ne budu izloženi vetru, a „napolju“ znači da tornjevi mogu biti izloženi vetru.

SRPS EN 14396:2008 – Učvršćene lestve za reviziona okna

Ovaj standard se primenjuje na stalno učvršćene lestve za silazna okna. On utvrđuje kriterijum performanse za mehaničku stabilnost i otpornost obezbeđujući zaštitu od obrušavanja.

DIN 19572 – Rukohvati za uspinjanje za šahtove

DIN 18799-1 (Požarne merdevine za vršenje radova provere, održavanja i uređivanja)

DIN 14094-1 (Vatrogasna služba- za protiv požarne mere radi evakuisanja ljudi u slučaju opasnosti)

SRPS EN ISO 14122-4:2017 – Bezbednost mašina – Trajna sredstva za prilaz mašini – Deo 4: Nepokretne lestve

Ovaj standard daje zahteve za nepokretne lestve koje su deo nepokretne mašine, kao i za podesive delove bez sopstvenog pogona (npr. preklopni, klizni) i pokretne delove nepokretnih sistema lestvi.

SRPS EN 13463-1:2012 – Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama – Deo 1: Osnovna metoda i zahtevi

Ovaj standard utvrđuje osnovne metode i zahteve za projektovanje, izgradnju, ispitivanje i označavanje neelektrične opreme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u vazduhu gasa, pare, magla i prašine. Takva atmosfera može postojati unutar opreme.

SRPS EN 61478:2012 – Rad pod naponom- Merdevine od izolacionog materijala

Ovaj standard se upotrebljava za izolacionu užad ili merdevine sa ekstenzijom ili sa kombinacijom izolacionih i provodnih sekcija i za upotrebu za rad pod naponom u električnim instalacijama naizmenične ili jednosmerne struje i to za napone od 1000 V i veće u mrežama naizmenične struje i 1500 V i veće u mrežama jednosmerne struje. Ovaj se standard odnosi na merdevine napravljene samo od sintetičkih materijala. Ove se merdevine upotrebljavaju da bi omogućile pristup nadzemnim vodovima i time olakšale rad pod naponom.

Latchways standardi

EN 795 – Lična zaštitna oprema protiv padova sa visine – Uređaji za sidrenje

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za performanse i odgovarajuće metode ispitivanja za uređaje za sidrenje pojedinačnih korisnika koji ima mogućnost da se odvoji od strukture. Ovaj uređaj za sidrenje sadrži nepokretne i pokretne tačke sidrenja, projektovane za spajanje komponenata sistema potpune telesne uprege u skladu sa EN 363. Ovaj standard takođe daje zahteve za obeležavanje, uputstvo za upotrebu i smernice za instaliranje. Ovaj standard nije primenljiv na: uređaje za sidrenje koji imaju mogućnost da se više korisnika poveže u bilo kom trenutku; uređaje za sidrenje korišćene u sportu ili rekreativnoj aktivnosti; opremu koja je projektovana da odgovara EN 516 ili EN 517; elemente ili delove konstrukcija instaliranih za upotrebu koja se ne odnosi na tačke sidrišta ili na uređaje za sidrenje, npr. grede, nosači; sidrišta na konstrukciji.

 

EN 362 – Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Spojnice

Ovim dokumentom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije dobijene od proizvođača za konektore (spojnice). Konektori, koji su usaglašeni sa ovim dokumentom, koriste se kao elementi za povezivanje u sistemima za ličnu zaštitu protiv padova, tj. u sistemima za zaustavljanje pada, radno pozicioniranje, povezivanje sa užetom, zaustavljanje i spašavanje.

 

EN 361 – Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i pakovanje potpune telesne uprege. Drugi tipovi telesne podrške, koji su utvrđeni u drugim evropskim standardima tj. EN 358, EN 813 ili EN 1497, mogu biti uključeni u potpunu telesnu upregu. Sistem potpunog zaustavljanja utvrđen je u EN 363.

 

EN 355 – Kotrljajni ležaji – Konusno-valjčani ležaji – Gabaritne dimenzije i oznake serija

Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se gabaritne dimenzije ležaja i podsklopa za sve jednoredne i dvoredne konusno-valjčane ležaje. Takođe utvrđuje dimenzije prirubnica spoljašnjih prstenova za izbor ovih ležaja. Utvrđene su i oznake serije za svaki od ležaja.

 

EN 354 – Oprema za ličnu zaštitu protiv padova – Užad

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i način pakovanja za užad. Užad usaglašena sa ovim evropskim standardom koriste se kao elementi za spajanje ili komponente oprene za ličnu zaštitu od pada sa visine (na prm. Sistemi za zaustavljanje pada, sistemi za radno pozicioniranje, sistemi užadi za pristup, sistemi za zaustavljanje pada sa visine, sistemi za spasavanje).