Industrijski podovi

DIN 51130:2004-06 Određivanje antikliznih svojstava za podne pločice

Za veće podne površine, industrijske i komercijalne namene poželjno je da je koeficjenat trenja viši od onih koji se koristi u kućama.

Nemački standard DIN 51130:2004-06 definiše postupak i služi za testiranje i klasificiranje anti kliznih svojstava podnih obloga koji su predviđeni za korišćenje u radnim prostorima i područjima gde je prisutna opasnost od klizanja. Prihvaćeni ugao se utvrđuje na podnoj oblozi premazanoj sa sredstvom za podmazivanje (ulje) a osoba koja sprovodi kontrolu sa kontrolnim cipelama kreće se napred – nazad po kontrolisanoj podnoj oblozi koja se počinje naginjati od horizontalnog stanja i nagib raste do prihvaćenog ugla tj.ugla pri kom kontrolor dostiže granicu sigurnog hodanja. Prihvaćeni ugao služi za ocenu stepena otpornosti na klizanje.

PRIHVAĆENI UGAO: KLASA OTPORNOSTI NA KLIZANJE: PREPORUČUJE SE:
6° do 10° R 9 Ulazi u kuće…
Preko 10° do 19° R 10 Prodavnice, radionice…
Preko 19° do 27° R 11 Kuhinje, perionice…
Preko 27° do 35° R 12 Velike kuhinje, mlekare…
Preko 35° R 13 Oblasti sa specijalnim zahtevima

SRPS EN 13501-1:2010 – Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata – Deo 1: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar

Ovaj standard daje postupak požarne klasifikacije za sve građevinske proizvode, uključujući proizvode koji su ugrađeni u građevinske elemente. Proizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu primenu u realnim uslovima. Ovaj dokument se primenjuje na sledeće tri kategorije: građevinske proizvode, osim podnih obloga i proizvoda za toplotnu izolaciju cevi; podne obloge; proizvode za toplotnu izolaciju cevi.

SRPS EN 1815:2011 – Elastične i tekstilne podne obloge-Ocenjivanje sklonosti prema statičkom elektricitetu

Ovim evropskim standardom utvrđuje se metoda kojom se određuje napon koji se skuplja u telu kada osoba koja koristi obuću po standardima hoda po elastičnim I tekstilnim podnim oblogama.Ova metoda se koristi u laboratorijskim ulovima kao što su oni gde su postavljene podne obloge.

SRPS EN 61340-4-1:2012 – Elektrostatika – Deo 4-1: Standardne metode ispitivanja posebne namene – Elektrostatičke osobine podnih prostirki i postavljenih podova

Ispitne metode za određivanje električne otpornosti i merenje sposobnosti naelektrisanja radi utvrđivanja elektrostatičkih karakteristika kod svih tipova podnih obloga i postavljenih podova.