Oprema za zaključavanje i obeležavanje

Oprema za zaključavanje i obeležavanje kao svrhu ima da zaštiti zaposlene od opasnih izvora energije. Akcenat je na fizičkoj zaštiti, umesto na vizuelnom upozorenju. Uređaji za zaključavanje mogu biti mehanički i elektro.

„Jedan zaposleni, jedan katanac, jedan ključ“

Opcije za ključeve katanca

  • Različito kodirani (KD) – standardna opcija
  • Katanci koji se poruče u istoj grupi imaju različite ključeve (mogu otvoriti samo jedan katanac)
  • Ovo je „default“ ili spremna opcija za većinu katanaca
  • Što je veći broj čioda u cilindru, to je veći broj opcija za ključeve

Različiti ključevi (Key Different – KD)

Sistem jedinstvenih (različitih ključeva). Ključ namenjen za jedan katanac, ne može otvoriti (otključati) druge katance iz seta.

Isti ključ (Keyed Alike – KA)

Jedan ključ može otvoriti sve katance u istom setu.

Master ključ (MK)

Master ključ otvara sve katance jedne grupe, čak iako je svaki katanac drugačije kodiran.

Korišćenje: Proizvodi sa master ključem su idealni za menadžere – kako bi imali pristup katancima u slučaju hitne situacije. Ovo se tretira kao posebna porudžbina i moramo znati tačan broj ključeva.

Grand Master Ključ (GMK)

Slično kao i Master ključ, ali postoji dodatni nivo. Grand Master Ključ može otvoriti sve katance različitih grupa (1, 2, 3). Master ključ može otvoriti katance jedne grupe, kod koje su pojedinačni katanci kodirani na isti ključ.

Korišćenje: Ovaj sistem dozvoljava menadžeru da otvori sve katance na dva nivoa. Ako je moguće, navesti pri prvoj porudžbini da li će se grupa proširivati ili ne.

Kako izabrati pravi katanac

Bezbednosni katanac Mesingani katanac Aluminijumski katanac Čelični katanac
Kompaktan, lagan
Neprovodljivo telo i žljeb
Otporan na korziiju
Otporan na varnice
Otporan na obijanje
Najčvršći