Tekstilni sorbenti - upijači tečnosti

Polipropilenski sobenti (upijači) predstavljaju ekonomično i efikasno sredstvo za očuvanje čistog radnog okruženja, kontrolu  i apsorbovanje izlivanja agresivnih i neagresivnih tečnosti koja se svakodnevno javljaju u različitim radnim okruženjima.

Prednosti tekstilnih sorbenata u odnosu na sorbente u granulama su veća moć apsorpcije, jednostavnost pri postavljanju, rukovanju i uklanjanju, mala težina, niži troškovi odlaganja i uništavanja, veća otpornost na različite hemikalije, ne oštećuju gotov proizvod i opremu, što rezultuje povećanjem produktivnosti i sigurnosti u radnom okruženju (nema potencijalne opasnosti po zdravlje zaposlenih).

Tekstilni sorbenti  dostupni su u tri verzije, različite po boji, u zavisnosti od namene.

Upijači žute boje; idelani za upijanje agresivnih hemikalija;

 

Upijači bele/plave boje; hidrofobni upijači idealni za upijanje industrijskih ulja i uljnih (naftnih) derivata;

 

Upijači sive boje; hidrofilni univerzalni upijači idealni za opšta industrijska održavanja, za upijanje vode i vodenih rastvora, ulja, maziva, rastvarača i blažih hemikalija;

 

Prema izvedbenim oblicima, zavisno od apsorpcijske moći  i područja primene, u ponudi su:

Sorbenti/upijači u listovima primenjuju se kod manjih izlivanja u skladišnim prostorima, proizvodnim pogonima (fabrikama), laboratorijama, odnosno na svim mestima gde postoji opasnost od izlivanja tečnosti na kopnu i na vodi.

 

Sorbenti/upijači u rolnama pogodni za brzo pokrivanje većih površina, za zaštitu prolaznih delova, kao I postavljanje ispod mašina kao zaštita od kapanja I izlivanja.

 

Zmijice (čarape) za upijanje tečnosti poseduju veliku apsorbcionu moć, koja omogućava upijanje i eliminisanje većih količina tečnosti  iz područja rada. Veoma su fleksibilne, lake za oblikovanje i postavljanje . Idealne za sprečavanje curenja  I izlivanja oko mašina, obezbeđuju čišće I sigurnije radne površine. Oblik i dužina zmijica omogućavaju stvaranje barijera oko mesta primene i tako sprečavaju dalje izlivanje tečnosti  u okruženje.

 

Jastučići za upijanje tečnosti  idealni upijači velikih količina tečnosti sa malih površina. Upijena tečnost ostaje u samom jastuku, čime se ne zagađuje okolina. Pogodni su za postavljanje oko baza mašina ili oprema gde postoji opasnost od izlivanja tečnosti.

 

Prostirke za prometne površine koje zahtevaju veću apsorpciju izlivanja i veću izdržljivost. Smanjuju mogućnost klizanja radnih površina i sprečavaju raznošenje tečnosti iz jedne radne zone u drugu. Idealni su za korišćenje na prolazima oko mašina. Služe kao prevencija određenih povreda na radu.

 

Setovi za hitne intervencije – različite kombinacije tekstilnih sorbenata u listovima, rolnama, jastučića, zmijica i druge propratne opreme.

Brane – za kontrolu većih izlivanja hemikalija i opasnih tečnosti na vodenim površinama, kontrola zagađenja životne sredine

 

Razlike između vrsta sorbenata:

GRANULE TEKSTILNI
MALA APSORBCIJA
1 do 2 puta sopstvene težine
VISOKA APSORBCIJA
Upija 10 do 25 puta sopstvene težine
SPORO UPIJANJE
Sati naspam sekunda.
BRZO UPIJANJE

Sekunde naspram sati. Brzo čišćenje.

OSTAVLJAJU NERED

Prosipaju se po podu.

ČISTIJI RADNI PROSTOR

Koriste se kao veliki peškir za brisanje

VISOKI TROŠKOVI ODLAGANJA OTPADA
Zbog potrebnih količina za sanaciju.
NISKI TROŠKOVI ODLAGANJA OTPADA
Manje proizvoda je potrebno da bi se očistila prosuta tečnost
ČIŠĆENJE JE NAPORNO

Iziskuje dosta fizičkog posla.

ČIŠČENJE JE BRZO I JEDNOSTAVNO
Lako se prikuplja i odlaže, štedi vreme i novac.
ŠKODLJIVI ZA MAŠINE I DELOVE
Sitne čestice mogu upasti u mašine ili finalne proizvode i time ih oštetiti
NEMA ŠTETNOSTI PO MAŠINE
OGRANIČENA HEMIJSKA OTPORNOST

Samo na manji broj hemikalija.

OTPORNOST NA ŠIROK SPEKTAR HEMIKALIJA
Ovi sorbenti ne reaguju sa agresivnim hemikalijama. Veća bezbednost pri radu.
POTENCIJALNA ZDRAVSTVENA OPASNOST

(ako sadrže silicijum-dioksid)

SIGURNI ZA UPOTREBU – NEMA OPASNOSTI PO ZDRAVLJE
Nema potencijalnog rizika ukoliko se udahnu čestice prašine.

 

Tekstilni sorbenti (polipropilenski upijači) kompanije Schoeller industries se mogu podeliti prema strukturi i tehnologije izrade na:

First – jednoslojna struktura sa visokom sposobnošću apsorpcije;

 • za hitne intervencije na zemlji I vodenoj površini
 • velika brzina I moć upijanja
 • apsorbcijska moć proporcionalna debljini proizvoda
 • proizvodi za kontrolu zagađenja životne sredine nisu perforirani
 • proizvodi za industrijsku primenu su perforirani radi ekonomičnosti potrošnje

SM – dvoslojna struktura sa ojačanim gornjim delom radi povećane izdržljivosti, nelinjajući gornji sloj

SMS – troslojna struktura sa ojačanjem na obe strane, nelinjajući gornji sloj

MF – dvoslojna struktura sa barijerom protiv tečnosti i neklizajućim donjim slojem

SMF – troslojna struktura sa dodatnim ojačanjem na površini, barijerom protiv tečnosti i neklizajućim donjim slojem ; idealno za prometne površine (viljuškari) i gazišta

Lose Fibre –  mreža ili polipropilenski omot

Sigurnosni industrijski tuševi i stanice/fontana za ispiranje očiju za hitne intervencije

Prilikom svakodnevnog rada u industrijskom okruženju sa opasnim materijama i tečnostima javlja se rizik od povreda koje mogu nastati kao posledica prskanja i prosipanja hemikalija, eksplozija, prisutnost veće koncentracije opasnih čestica u vazduhu. Tom prilikom se mogu javiti povrede različitih inteziteta, opekotine, privremeno slepilo, itd. Sigurnosni tuševi i stanice za ispiranje očiju predstavljaju prvu liniju odbrane u slučaju potrebe za hitnom intervencijom. Vrlo je bitno da tuš i stanica budu u samoj blizini, krugu potencijalno opasne zone. Preporučljivo je da bude smešten/a u krugu od najviše 10 sekundi od potencijalno opasne zone, da bude jasno uočljiv i osvetljen. Pravovremena i brza reakcija je ključna u ovim trenucima, u suprotnom mogu nastati posledice većih razmera koje rezultuju dugoročne povrede, trajni invaliditet ili čak eventualnu smrt. Neke od ključnih beneficija su mogućnost brzog ispiranja hemikalija sa kože/očiju, gašenje i suzbijanje plamena sa odeće, zagrevanje/hlađenje tela usled velike izloženosti hemikalijama.

Potencijalne opasnosti mogu nastati u radu sa:

 • Kiselinama i bazama
 • Kaustičnim hemijskim jedinjenjima (sumporna, hlorovodonična i fluorovodonična kiselina, amonijak, hlor, formaldehid,…)
 • Zapaljivim tečnostima, rastvorima
 • Laboratorijskim hemikalijama
 • Bojama, acetonom, razređivačima
 • Gasom, uljima, benzinima
 • Pesticidima, herbicidima, insekticidima, đubrivom
 • U radnim okruženjima gde ima čestica finih prašina
 • Na mestima gde je visok stepen izloženosti UV zračenju

 

Temperatura vode u industrijskim tuševima se kreće u rasponu od 16°C do 38°C. Na temperaturi iznad 38°C postoji dodatna opasnost od opekotina, kao i povećana apsorpcija štetnih hemikalija u koži. Povećana izloženost na temperaturi ispod 16°C povećava rizik od nastanka termalnog šoka ili hipotermije i ograničava vreme efikasne upotrebe.

Protok vode u industrijskim tuševima bi trebalo da iznosi minimum 76 litara (20 galona) u minutu, dovoljno za mlaz vode u trajanju od 15 minuta (zahtevana upotreba). Dok protok vode u stanicama za ispiranje očiju iznosi 11.4 litara (3 galona) u minutu za zahtevanu upotrebu od 15 minuta.

Bitno je redovno održavati i servisirati tuševe, bilo bi poželjno makar jednom u nedelju dana sprovesti vizuelnu inspekciju i proveru.

Poželjno je sprovesti obuku i trening za buduće korisnike, kako bi zaposleni bili pripremljeni za reagovanje u alarmantnim situacijama, takođe možete se posavetovati sa tehničkim licem o lokaciji ugrađivanja sigurnosnih tuševa.

Potvrđeno sa EN 15154, ANSI Z358.1-2014, ispunjava OSHA zahteve.

 

EN 15154 – Bezbednosni tuševi u slučaju opasnosti – Deo 1: Tuševi za telo sa stalnim priključkom na vodovod za laboratorije

Ovim delom standarda dati su zahtevi za performanse za sigurnosne tuševe u slučaju opasnosti koji su povezani na vodovod. Ovaj standard se primenjuje samo na tuševe za ispiranje tela sa stalnim priključkom na vodovod koji su postavljeni u laboratorijskim uslovima. Zahtevi su dati u odnosu na performanse, instalaciju, regulisanje i obeležavanje tuševa, kao i na instrukcije koje je dao proizvođač za postavljanje, funkcionisanje i održavanje.

Prikaz i objašnjenje potvrda i standarda Justrite proizvoda:

FM – Testirano i FM odobreno

UL/ULC – Potvrđene laboratorije ulistane u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi

TUV – Tehnical Inspection Association sertifikat

N – U skladu sa National Fire Protection Association (NFPA), zapaljive tečnosti Code 30

O –  U skladu sa Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regulativom

I – U skladu sa International Fire Code (IFC)

A – U skladu sa NFPA 1 Fire Code – 2012 Edition

A9 –  U skladu sa NFPA 1 Fire Code – 2009 Edition

H –  U skladu sa NFPA 400 Hazardous Material Code

EN – U skladu sa Evropskim standardom EN 14470-1 i EN 14727

E –  U skladu sa Evropskim standardom Environmental Protection Agency (EPA) regulativom

S – Podržava EPA Spill Prevention, Control and Countermeasures Rule (SPCC)

V –  Potvrđeno od EPA Environmental Technology Verification Program

Oznake koje možete naći pored proizvoda kompanije JUSTRITE:

 

 

Justrite ormari se prema nameni i tipu tečnosti koju skladište dele po bojama na:

Boja Namena
Skladištenje i zaštita od zapaljivih/gorućih tečnosti
Skladištenje kanistara i zaštita od aerosola, mastila i drugih zapaljivih materija
Skladištenje opasnih materija kao što su kiseline, baze, oksidanti ili toksične materije
Skladištenje pesticida, herbicida, đubriva, zapaljivih sredstava i drugih hemijskih sredstava
Laboratorijska upotreba, skladištenje hemikalija, kiselina, baza i rastvarača
Namenjeno za odlaganje otpada ili spoljašnju upotrebu

 

Bitne karakteristike pri odabiru Sigurnosnog ormara za skadištenje su:

 • Veličina
 • Kapacitet
 • Nameni (boji) – u zavisnosti za koju tečnost je namenjen
 • Način otvaranja/zatvaranja vrata (automatsko/ručno)