Fotoluminiscentno obeležavanje

Fotoluminiscentno obeležavanje pomoću traka omogućava vidljivost opasnih zona čak i u potpunom mraku. U hitnim slučajevima, trake mogu pokazivati izlaz zaposlenima iz mračnih prostorija.

PSPA – klasifikacija prema nivou minimalnog osvetljenja
Klasa Posle 10 minuta Posle 60 minuta
A 25 mcd/m2 3 mcd/m2
B 50 mcd/m2 7 mcd/m2
C 140 mcd/m2 20 mcd/m2
D 260 mcd/m2 35 mcd/m2

Otkazivanje/kvar izvora napajanja svetlosti na radnom mestu znatno povećava rizik od nastanka nesreća (povreda). Fotoluminiscentne trake povećavaju nivo pouzdanosti i sigurnosti, usled mogućnosti akumulacije svetlosne energije i jakog zelenog svetla u mraku. Najčešće su nalepljene na nosaće zidova ili okvire vrata i time vas usmeravaju na bezbedno kretanje ka izlazu. Samolepljive su i jednostavno se postavljaju. Predstavljaju idealno rešenje i u slučaju nastanka požara. Pogodne za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Mogu se nanositi na različite površine i materijale.

Primena: na stepenicama, ulazima, hodnicima, izlazima, prolazima,…

Upozoravajući zaštitni poliuretanski odbojnici

Signalizirajuće trake za upozoravanje su izrađene od poliuretanske pene. Otporne su na abraziju boja i veoma su fleksibilne. Takođe, odlikuje ih odlična otpornost na vlagu i trenje 21N/25mm. Trake su otporne na temperature u rasponu od -40◦C do 100◦C. Širok spektar primene kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Testirane su na vatru (plamen) prema DIN 4102 B2, direktiva 2002/95/ EС. Pogodne su za obeležavanje skladišnog prostora, mašina, zidova, polica, kapija, oštrih ivica, vozila.. Odlična apsorpciona moć udara omogućava pružanje adekvatne zaštite u slučajevima udara mašine, opreme i ljudi o ivice, prepreke, ćoškove i ostale granične elemente. Dimenzije dužine traka su fleksibilne i podesive (lako se seku). Dostupne u više boja. Standardne dužine 1m, 5m i 50m. Veoma jednostavno korišćenje i montiranje pomoću samolepljivih traka uz bitnu napomenu da površina tom prilikom bude čista i suva.

 

Vrste zaštitnih poliuretanskih odbojnika:

 • Ugaoni zaštitni PU odbojnici
 • Zaštitni PU odbojnici ivica
 • Zaštitni PU odbojnici cevi
 • Zaštitni PU odbojnici površina
 • Dvodimenzionalni zaštitni PU odbojnici uglova
 • Trodimenzionalni zaštitni PU odbojnici uglova

 

Konstrukcija zaštitnih poliuretanskih odbojnika

 • Zaštitna poliuretanska folija
 • Jezgro od poliuretanske pene
 • Sloj visoke otpornosti na trenje

 

Boje zaštitnih PU odbojnika:

 • Žuto/crna
 • Crveno/bela
 • Fluorescentno žuta/crna
 • Fluorescentna (sija u mraku)
 • Bela
 • Crna

Saobraćajna i industrijska kontrolna ogledala

Veoma kvalitetna saobraćajna/industrijska ogledala. Mogu biti izrađena od akrila, polikarbonata i Inox-a. Poseduju veoma kvalitetan zadnji deo (kućište). Ogledala su otporna na UV zrake, grebanje i vodootporna su. Omogućavaju jasnu sliku i odraz u ogledalu bez iskrivljenosti. Dostupna su u pravougaonom i kružnom obliku. Ram ogledala je obeležen žuto/crnom ili crveno/belom reflektujućom folijom. Pogodna za upotrebu u blizini parkinga, infrastruktura unutar fabričkih kompleksa, izlaza iz garaža, u određenim ulicama sa smanjenom vidljivošću (preglednošću). Četiri tačke kačenja (fiksiranja) ogledala za držač ogledala. Odlična otpornost na snagu/silu vetra (>117 km/h). Poseduju sertifikat akreditovane laboratorije (TÜV) i garanciju u trajanju od 2 godine. Montaža na stub 50-85mm.

Veličine: 40x60cm, 60x80cm i 80x100cm, Ø60 i Ø80

 

 

 

 

Materijali

Akril Polikarbonat Inox
70% veća otpornost od stakla Skoro neuništiva Skoro neuništiva
UV otpornost UV otpornost UV otpornost
Veoma lagana ogledala Veoma lagana ogledala Mogućnost upotrebe pri visokim temperaturama
Otpornost na udarce prema DIN ISO 179-1 Niska mogućnost zapaljivosti Hemijska otpornost

Industrijske prostirke (podovi/staze)

Industrijski podovi kompanije Notrax su morali da prođu stroge testove, kako bi zadovoljili uslove tržišta.

Otpornost na habanje – Pokazuje koliko je vremenski potrebno da industrijski pod izgubi funkcionalnost. Predstavlja ubrzani test habanja gde su rezultati izraženi u ukupnom gubitku težine materijala kada se podvrgne testiranju od 5000 ciklusa pod abrazivnim točkom. Što je pokazatelj u tabeli veći, to je veća otpornost na habanje

Otpornost na klizanje – Pokazuje otpornost industrijskog poda na klizanje. Ovaj test meri silu potrebnu da izazove klizanje tereta preko materijala površine. Koeficijent je racio zahtevane sile podeljene sa težinom. Što je pokazatelj u tabeli veći, to je veći koeficijent trenja, čime je bolja otpornost na klizanje industrijskih podova.

Otpornost na umaranje (Anti-fatigue) – Označava stepen udobnosti koju industrijski pod pruža. Test počinje merenjem stvarne debljine industrijskog poda. Zatim dolazi do kompresije, a debljina pod ovim opterećenjem se ponovo meri. Razlika između dva merenja se naziva deformacija. Što je veća vrednost na grafikonu, to industrijski pod sadrži bolju otpornost na umaranje (anti-fatigue).

Anti-fatigue osobina je procenjena kao vrlo bitna sa naučne tačke gledišta, jer sprečava hronične probleme kičmenog stuba i zamor radnika na radnom mestu. Značajno je da radnici koji provode dugo vremena u radnom okruženju imaju adekvatnu podlogu na kojoj mogu nesmetano da se kreću i obavljaju radne zadatke/dužnosti.

 

Industrijski ESD, ergonomski podovi za suvu sredinu

Statički disipativan pod koji štiti od statičkog elektriciteta dok u isto vreme omogućava udobnost radnicima na radnom mestu. Anti-fatigue osobina. Platforma izrađena od sunđerastog vinila. Sve četiri strane dizajnirane za lak pristup radnoj površini.

 

Specifikacija:

 • Zadovoljava IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), opseg električnog otpora Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω

IEC 61340- 4-1 Elektrostatika – Deo 4-1: Standardne metode ispitivanja posebne namene – Elektrostatičke osobine podnih prostirki i postavljenih podova. Specificira ispitne metode za određivanje električne otpornosti kod svih tipova podnih obloga i postavljenih podova.

 • Elektrostatičko punjenje, zadovoljava ISO 6356 i EN 1815 (Elastične i laminantne podne obloge – Ocenjivanje sklonosti prema statičkom elektricitetu).
 • Industrijski pod odlikuje odsustvo silikona, teških metala, supstanci koje su štetne za ozonski omotač, DMF i DOP.