EN 166 Lična zaštita očiju

Evropski standard koji se primenjuje na sve vrste lične zaštite oka od različitih opasnosti, ne računajući nuklearnu radijaciju, x-zrake lasersko zračenje i infracrveno zračenje emitovano od strane izvora niske temperature. Nije primenljivo na zaštitu očiju za one vrste opasnosti koji su obuhvaćeni posebnim standardima (zaštita oka od lasera, naočari za sunce za opštu upotrebu).

Značenje simbola:

1: Optička klasa koja omogućuje neograničeno nošenje naočara

Obavezno:

S: Pojačana čvrstoća: kuglica prečnika 22mm lansirana brzinom 5,1 m/s

F: Udarac niske energije: kuglica prečnika 6mm lansirana brzinom 45 m/s

B: Udarac srednje energije: kuglica prečnika 6mm lansirana brzinom 120 m/s

A: Udarac visoke energije: kuglica prečnika 6mm lansirana brzinom 190 m/s

Opciono:

3: Otpornost na tečnosti (kapljice)

4: Otpornost na veće čestice prašine (veličina > 5 µm)

5: Otpornost na gas i sitne čestice prašine (veličina < 5 µm)

8: Otpornost na električni luk pri kratkom spoju

9: Otpornost na projekcije rastopljenog metala i komadiće vrućeg metala

K: Otpornost prema površinskoj šteti od sitnih čestica (ogrebotina)

N: Otpornost na magljenje

R: Poboljšana refleksija

T: Zaštita od udara čestica na ekstremnim temperaturama (-5/+55oC)

EN 169 Lična zaštita očiju - Filteri za zavarivanje i slične tehnike

Zahtevi u pogledu transmisije svetlosti i preporučena upotreba. Specifikacija brojeva ranga i zahteva vezano za faktor prenosa filtera namenjenih zaštiti korisnika tokom zavarivanja i sličnih tehnika.

EN 170 Lična zaštita očiju - Filteri za ultraljubičasto zračenje

Specificiraju se brojevi na skali i zahtevi za koeficijent transmisije filtera za ultraljubičasto zračenje. Ovi filteri nisu podobni za direktno ili indirektno posmatranje svetlosti knenonske lučne lampe niti električnog luka za zavarivanje.

EN 171 Lična zaštita očiju - Filteri za infracrveno zračenje

Specificiraju se brojevi na skali i zahtevi za koeficijent transmisije filtera za infracrveno zračenje. Ovi filteri nisu podobni za direktno ili indirektno posmatranje svetlosti električnog luka za zavarivanje.

EN 172 Lična zaštita očiju - Filteri za sunčevu blještavu svetlost

Specifikacija brojeva ranga i zahteva vezano za faktor prenosa filtera za zaštitu od sunčevih zraka (blještava sunčeva svetlost), za industrijsku primenu.

EN 175 Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica u toku varenja i sličnih procesa

Specifikacije za bezbednosne zahteve u pogledu lične zaštitne opreme koja se koristi za zaštitu očiju i lica rukovaoca od štetnog optičkog zračenja i drugih specifičnih rizika ili opasnosti kod uobičajenog zavarivanja, sečenja i sličnih operacija.

RIZICI ZA OKO USLED ŠTETNE RADIJACIJE
ZONA/TALASNA DUŽINA SREDINA OŠTEĆENJE VIDA
UV-A 315-380 mm Rad na otvorenom. Zamor oka, delimično slepilo, katarakta. Sunčeva svetlost.
UV-B 280-315 mm Sunčeva svetlost. Industrijsko okruženje. Black light testiranja. Katarakta. Varnice od zavarivanja. Lučne varnice.
UV-C 100-280 mm Industrijsko okruženje. Zavarivanje električnim lukom Kristalisanje i lezije retine (sredina IR). Gubitak vida.
Plavo svetlo 400-480 mm Industrijsko okruženje. Rad ispred kompjutera (zamor, VDU). Elektroinstalacije. Rad na otvorenom. Lezije retine. Gubitak vida. Degeneracija, zamagljivanje vida. Retinitis pigmentosa.
Infra-crveno 780-1400 mm (blizu IC).
1400-2000 mm (sredina IC).
Električno zavarivanje. Rad u livnici, izrada stakla, čelika. Procesi koji uključuju mikrotalase. Sunčeva svetlosti. Lezije retine. Degeneracija, zamagljivanje vida. Retinitis pigmentosa (blizu IC). Kristalisanje i lezije retine (sredina IR).
Tabela preporuka za upotrebu različitih stepena za lučno zavarivanje prema standardima EN169/EN175
Proces TIG Lučno žlebljenje
MMA MIG (teški metali) Sečenje plazmom
MAG MIG (laki metali) Zavarivanje mirko plazmom
PREMAZI
DX HARDIUM HARDIUM + MIRROR
Vrhunski premaz koji pruža zaštitu od magljenja, ogrebotina, statičkih i hemijskih
uticaja.
Višeslojni premaz koji pruža izuzetnu otpornost na abraziju. Višeslojni premaz koji pruža izuzetnu otpornost na abraziju. Višeslojni premaz koji pruža izuzetnu otpornost na abraziju.