EN 13688 ZAŠTITNA ODEĆA - OPŠTI TEHNIČKI ZAHTEVI

Referentni standard kojim se utvrđuju opšti zahtevi za performanse, udobnost i bezbednost odeće. Ovaj evropski standard određuje opšte tehničke zahteve vezane za ergonomiju, neškodljivost materijala, dizajn, dimenzije veličina i istrajnost boje koje je proizvođač obavezan da dostavi. Zaštitna odeća se prvo sertifikuje po EN 13688 sa oznakom CE, a naknadno se sertifikuje po specifičnim standardima koji su dalje navedeni. Raniji standard koji je propisivao navedene uslove bio je EN 340.

ZAŠTITNA TEHNIČKA ODEĆA

EN 20471 Odeća visoke vidljivosti

Međunarodni standard određuje zahteve za odeću visoke vidljivosti koja se koristi za vizuelno signaliziranje prisustva radnika kako bi bio uočljiv u opasnim situacijama, u svim uslovima osvetljenja, tj. danju, u sumrak i noću pod osvetljenjem farova. Postoje tri klase odeće visoke vidljivosti. Svaka klasa mora imati definisanu minimalnu površinu materijala visoke vidljivosti; što je klasa veća, odeća je vidljivija. Raniji standard koji je određivao zahteve je EN 471.

RETROREFLEKTUJUĆI MATERIJAL:

Reflektujući materijal: klasifikovan je u 2 nivoa. Najviši nivo refleksija pruža najveći kontrast i vidljivost tela, kako bi se moglo uočiti u mraku, kada se osvetli.

MATERIJAL KLASA 3 KLASA 2 KLASA 1
Materijal površine (fluorescentan) 0.80 m2 0.50 m2 0.14 m2
Reflektujući materijal 0.20 m2 0.13 m2 0.10 m2

OZNAKA:

X: Klasa visoke vidljivosti (od 1 do 3)

Y: Nivo performansi retroreflektujućeg materijala (1 do 2)

 

Klasa 3: Najviši nivo

Najviši nivo zaštite – za sve osobe koje rade u blizini autoputeva i prevoznih linija ili aerodroma. Moraju sadržati minimalno 0.80 m2 pozadinskog i 0.20 m2 retroreflektivnog materijala. (4m reflektivne trake široke 5cm)

 

Klasa 2: Srednji nivo

Obavezno za sve osobe koje rade u blizini puteva A ili B kategorije i za vozače dostavnih vozila. Moraju sadržati minimalno 0.50 m2 pozadinskog i 0.13 m2 retro-reflektivnog materijala (2.6m reflektivne trake široke 5cm)

 

Klasa 1: Minimalni nivo

Minimalni nivo zaštite za osobe koje rade na privatnim putevima. Ovaj nivo zaštite može biti u kombinaciji sa drugom odećom više klase. Moraju sadržati minimalno 0.14m2 pozadinskog i 0.10 m2 retro-reflektivnog materijala. (2m reflektivne trake široke 5cm)

En 13356 – Dodaci za povećanu vidljivost za neprofesionalnu upotrebu

Ovaj standard određuje zahteve za dodatke koji se nose ili kače i namenjeni su za profesionalnu upotrebu kao dodatak visokovidljivoj odeći. Dodaci za uočljivost su namenjeni da signaliziraju prisustvo korisnika kada se osvetle svetlom vozila na mračnim putevima, tunelima i sl.

EN 1149 ZAŠTITNA ODEĆA - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA

Standard koji propisuje uslove o elektrostatičnim svojstvima materijala od kojih se izrađuje radna zaštitna odeća i rukavice, da bi ti proizvodi imali antistatična svojsta. Sastoji se iz pet delova:

EN 1149-1: Metode testiranja za merenje otpornosti površine. Ovom metodom je propisana zaštita od elektrostatičke disipacije radi izbegavanja zapaljivosti od pražnjenja.

EN 1149-2: Ovom metodom meri se električna vertikalna otpornost materijala za zaštitnu odeću. Ovaj standard se ne primenjuje za određivanje zaštite od napona mreže.

EN 1149-3: Metoda kojom se meri odvođenje naelektrisanja, odnosno disipacija elektro-statičkog naelektrisanja na površini materijala za odevne predmete. Ove metode ispitivanja primenjuju se na sve materijale, uključujući homogenizovane i nehomogenizovane materijale sa provodljivim vlaknima na površini i provodljivim vlaknima u jezgru.

EN 1149-4: u pripremi

EN 1149-5: Ovaj evropski standard je deo serije standarda za metode testiranja i zahteva, u pogledu elektrostatičkih svojstva zaštitnih odela. Evropski standard određuje materijal i zahteve dizajna za zaštitnu odeću sa elektrostatičkim rasipanjem, korišćene kao deo sistema celokupnog uzemljenja, za izbegavanje slučajnog pražnjenja. Zahtevi mogu biti nedovoljni u zapaljivoj atmosferi obogaćenoj kiseonikom. Ovaj evropski standard nije primenjiv za zaštitu od napona električne mreže.

EN 381 ZAŠTITA ZA RADNIKE KOJI RADE SA RUČNOM LANČANOM TESTEROM

Ova norma određuje zahteve koji se primenjuju kako bi se procenio nivo zaštitne opreme za rezanje ručnom motornom lančanom testerom.

Podeljena je u više delova:

EN381-5 Određuje zahteve za zaštitu nogu

EN381-7 Određuje zahteve za zaštitne rukavice

EN381-9 Određuje zahteve za štitnike za cipele

EN381-11 Određuje zahteve za zaštitne bluze

 

Probna rezanja simuliraju se za 4 brzine lančane testere:

16 m/s Klasa 0
20 m/s Klasa 1
24 m/s Klasa 2
28 m/s Klasa 3

Područje zaštite nogu označeno je slovima A, B ili C, koja odgovaraju površini pokrivanja kompleksa za zaštitu od prorezivanja ( Tip A, Tip B ili Tip C).

EN 1073 ZAŠTITNA ODEĆA KOJA ŠTITI OD RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE

Podrazumeva dve metode testiranja za zaštitnu odeću koja se ventiliše, štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama i za zaštitnu odeću koja se ne ventiliše. Takva odeća predviđena je da štiti samo trup, ruke i noge korisnika ali može da se koristi uz pribor koji obezbeđuje zaštitu ostalih površina tela korisnika

KLASA NOMINALNI FAKTOR ZAŠTITE
3 500
2 50
1 5

ODEĆA ZA HEMIJSKU ZAŠTITU

EN 14126 Zaštitna odeća – zahtevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja štiti od infektivnih agensa

Standard se odnosti na odeću za višestruku upotrebu i zaštitnu odeću ograničene upotrebe koja obezbeđuju zaštitu od infektivnih agensa. Ovim standardom nije obuhvaćena odeća koju nose hirurške ekipe niti draperije koje se stavljaju na pacijente da bi se sprečila unakrsna kontaminacija u toku hirurške intervencije. Slovo B je dodano iza norme za zaštitnu odeću protiv hemikalija.
Primeri: Type 6-B, Type 5-B, Type 4-B, Type 3-B

EN 13034 Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija – zahtevane performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu od tečnih hemikalija (oprema tipa 6 i tipa pb 6)

Zahtevi odeće za hemijsku zaštitu koja pruža ograničenu zaštitu od tečnih hemijskih proizvoda (oprema tipa 6), uključujući delove odeće koji štite samo određene delove tela (tip PB (6)). Ovaj standard određuje minimalne zahteve odeće za hemijsku zaštitu čija je upotreba ograničena ili se može ponovo koristiti, a koja pruža ograničenu zaštitu. Odeća za hemijsku zaštitu ograničene upotrebe osmišljena je za upotrebu u slučaju moguće eksplozije laganog raspršivanja, tekućih aerosola ili pod slabim pritiskom, laganog prskanja protiv kojih nije potrebna potpuna vodonepropusnost (na nivou molekula).

EN 13982-1 (tip 5) – Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica

Minimalni zahtevi performansi odeće za zaštitu od hemijskih proizvoda koji nude zaštitu celog tela od čvrstih čestica koje se prenose vazduhom (odeća tipa 5). Ova odeća štiti celo telo, npr. trup, ruke i noge, kao što su jednodelni ili dvodelni kombinezoni, sa ili bez kapuljače ili štitnika za lice, sa ili bez zaštite za stopala. Ovaj standard se odnosi samo na hemikalije u obliku aerosola čvrstih čestica i nije primenljiv na druge oblike hemikalija u čvrstom stanju.

EN 14605 Odeća za zaštitu od tečnih hemikalija

Određuje minimalne zahteve za odeću za zaštitu od hemikalija za jednokratnu i višekratnu upotrebu.

Ovaj standard određuje zahteve performansi za odeću sa šavovima protiv prodiranja tečnosti (Tip 3) ili prskanja (Tip 4) uključujući proizvode koji daju zaštitu samo za određene delove tela.
(Tipovi PB(3) i PB(4)).

Odela koja sprečavaju prodor tečnosti (Tip 3)
Ovaj test obuhvata izlaganje celog odela nizu kratkih mlazova tečnosti na bazi vode usmerenih na različite kritične tačke odela. Ovo odelo štiti od jakih mlazova tečnih hemikalija.

Odela koja sprečavaju uticaj prskanja (Tip 4)
Test uključuje izlaganje celog odela intenzivnom prskanju tečnosti na bazi vode. Ovo odelo štiti od zasićenja tečnim hemikalijama.

EN 943 ZAŠTITNA ODEĆA KOJA ŠTITI OD OPASNIH ČVRSTIH, TEČNIH I GASOVITIH HEMIKALIJA, UKLJUČUJUĆI TEČNE I ČVRSTE AEROSOLE (TIP 1 I 2)

En 943-1: Zahtevi za performanse odela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite celo telo od hemikalija

Ovaj standard ne uspostavlja najniži kriterijum za zaštitu od nehemijskih opasnosti, npr. radioloških, požara, toplote, eksplozije, infektivnih agenasa. Ovaj tip opreme nije namenjen za potpuno potapanje u tečnosti. Zaštita od čestica je ograničena samo na fizičko prodiranje čestica.

EN 943-2: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija a ne propuštaju gas (tip 1) za tim (ekipu) koji(a) reaguje u slučaju opasnosti

Ovim standardom specificirani su najmanji zahtevi za zaštitna odela koje koristi tim za hitne slučajeve (ET), uključujući i delove kao što su rukavice i čizme koji mogu biti specificirani i na drugom mestu.

STANDARD TIP HEMIJSKA ZAŠTITA
EN13034 6 Protiv prskanja.
EN13982-1 5 Protiv prašine (azbest).
EN14605 4 Protiv magle.
EN14605 3 Protiv mlaza.
POLJA PRIMENE
Primena Rizici Vrsta odela
Radovi održavanja Kvar Kategorija/Koja nije <PPE
Industrijsko čišćenje Izlaganje opasnim hemijskim supstancama i česticama Tip 6
Tip 5
Azbest/uklanjanje (prašina ispod 1 mikrona) Udisanje čestica ili vlakana Tip 5
Poljoprivreda i hortikultura (Rukovanje herbicidima/pesticidima/fungicidima/đubrivom…) Izlaganje štetnim elementima Tip 4
Farbanje sprejom (Rastvori) Udisanje nisko koncentrovanih aerosoli Tip 4
Farbanje sprejom (Priprema/mešanje) Udisanje visoko koncentrovanih aerosoli Tip 3
Laboratorije/ Hemijska industrija Projekcija hemijskih proizvoda Tip 3
Slučaj opasnosti/ Spasavanje ljudstva Bakteriološka kontaminacija Tip 4/ Tip 3

ODEĆA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

EN 11611 Zaštitna odeća za upotrebu u zavarivanju i sličnim procesima

Ovaj međunarodni standard određuje minimalne osnovne sigurnosne zahteve i metode testiranja za zaštitnu odeću, kecelje, kamašne, narukave, kapuljače koje se koriste pri procesu zavarivanja i sličnim tehnikama. Standard podrazumeva zaštitu tela zavarivača od toplote i plamena. Ovaj tip zaštitne odeće štiti od sitnih projekcija rastopljenog metala, od kratkotrajnog kontakta sa otvorenim plamenom i od toplotnog zračenja pri kontaktu sa izvorom toplote. Raniji standard koji je imao slične zahteve je bio EN 470. Međunarodni standard određuje dve klase sa specifičnim zahtevima performansi:

Klasa 1 je zaštita protiv manje opasnih tehnika zavarivanja i situacija, koje uzrokuju manje nivoe prskanja rastopljenog metala i toplotnog zračenja.

Klasa 2 je zaštita protiv opasnijih tehnika zavarivanja i situacija, koje uzrokuju veće nivoe prskanja rastopljenog metala i toplotnog zračenja.

Namenjen je nošenju na sobnoj temperaturi, u neprekidnom trajanju od 8h dnevno.

EN 11612 Zaštitna odeća koja štiti od toplote i plamena

Zahtevi performansi navedeni u ovom internacionalnom standardu su primenjivi na odeću koja se može nositi za širi raspon poslova gde ima potrebe za odećom sa ograničenim karakteristikama širenja plamena i gde korisnik može biti izložen toplotnom zračenju, provođenju, kontaktu sa toplotom ili prskanju rastopljenog metala. Primenjuju se na odevne predmete proizvedene od mekanih materijala, dizajniranih za zaštitu ljudskog tela (osim šaka) od toplote i/ili plamena. Raniji standard sličnih zahteva bio je EN 531.
Dodaci odelima poput šavova, pregrada i logo oznaka takođe moraju biti testirani kao i sama tkanina.

ISPITIVANJA KOD PERFORMANSE
Ograničeno širenje vatre A A1 i/ili A2
Konvektivna toplota B B1 do B3
Radijacijska toplota C C1 do C4
Projekcija topljenog aluminijuma D D1 do D3
Projekcija livenog metala E E1 do E3
Kontaktna toplota F F1 do F3

EN 14116 Zaštita od toplote i plamena

Ova norma određuje zahteve performansi materijala i spojeva materijala koji imaju svojstvo ograničenog širenja vatre, a koriste se za izradu zaštitne odeće. Materijali i spojevi materijala ograničenog širenja vatre koriste se za izradu zaštitne odeće kako bi se smanjio rizik zapaljenja odeće, te opasnosti koja to može prouzrokovati. Prilagođeni su zaštiti od slučajnog kontakta sa malim plamenom u uslovima koji nemaju značajnu toplotnu opasnost. Standard podrazumeva zaštitu tela zavarivača (sem ruku) od toplote i plamena. Dodatni zahtevi za odeću su takođe određeni. Odeća po ovom standardu mora biti testirana barem jednom metodom – konvekcijom, radijacijom, prskanjem tečnim aluminijumom, prskanjem tečnim gvožđem ili u kontaktu sa izvorom toplote. Raniji standard sličnih zahteva bio je EN 533.

MATERIJAL MATERIJAL KOD KOJEG NEMA ŠIRENJA VATRE…
Indeks 1 …samo se formira kod kontakta s vatrom.
Indeks 2 …i ne formira se rupa kod kontakta s vatrom.
Indeks 3 …i ne formira se rupa kod kontakta s vatrom. Plamen ostaje ograničen (≤2s)

Indeks 1- odela ne bi trebalo biti nošena do same kože. Ona se moraju nositi preko odela klase 2 ili 3

ODEĆA ZA ZAŠTITU U LOŠIM VREMENSKIM USLOVIMA

EN 342 Odeća za zaštitu od hladnoće

Ovaj standard određuje zahteve i metode ispitivanja performansi odeće za zaštitu od hladnoće pri temperaturama nižim od -5oC (radnici u hladnjači/ekstremne hladnoće). Sertifikovana odeća pruža zaštitu od hladnog vremena, tj. mora biti termoizolacionog sastava i veoma paropropusna.

Razlikujemo dve vrste odeće:

Odevni predmeti: koji pokrivaju jedan deo tela, npr. jakna, bluza, prsluk

Odevni komplet: koji pokriva celo telo; (torzo+noge), npr. kombinezon, jakna i radne pantalone sa plastronima.

EN 14058 Odeća za zaštitu od umerene hladnoće

Ova norma određuje zahteve i metode ispitivanja performansi odevnih predmeta (prsluka, bluza, kaputa, pantalona) za zaštitu od umerene hladnoće. Ova odeća se koristi pri umereno niskoj temperaturi (-5oC i više), ne samo za spoljne aktivnosti, kao npr, u građevinarstvu, već i za aktivnosti u zatvorenom prostoru, npr. u prehrambenoj industriji. U ovom slučaju nije uvek potrebno da odeća bude napravljena od nepromočivog ili vodonepropusnog materijala. U navedenoj normi ovaj je zahtev ostavljen kao opcija.

EN 343 Odeća za zaštitu od kiše

Ova norma određuje metode ispitivanja koje se primenjuju na materijale i na izradu šavova odeće za zaštitu od nevremena (npr. jaka kiša ili sneg, magla i vlažno tlo). Standard pruža 2 parametra izrade:
Y=Prozračnost (3 nivoa) X=Vodootpornost (3 nivoa).

Termička otpornost (Rct) u m2.K/W:

Merenje termičke izolacije
Deli se na tri klase (od 1 do 3) od najmanje do najviše izolacije. Što je njena vrednost veća, to je veća termička izolacija koju pruža.

Otpornost na isparavanje (Ret) u m2.PA/W:

Meri otpornost na isparavanje, tj. prepreku prolazu vodene pare koja se proizvodi, odnosno prepreku isparavanja znoja na površini kože. Što je otpornost na isparavanje određenog proizvoda veća, to više taj proizvod predstavlja prepreku prolazu isparavanja vode: proizvod koji diše ima slabu otpornost na isparavanje.
Deli se na 3 klase (od 1 do 3) od malo prozračnog do vrlo prozračnog.

Propusnost zraka (AP) u mm/s:

Određuje otpornost na prodiranje zraka kroz materijal.
Deli se u 3 klase (od 1 do 3) od najmanje do najviše nepropusnog.

Otpornost na propusnost vode (WP) u paskalima:

Merenje otpornosti na prodiranje vode spoljnog materijala i šavova pod pritiskom vode od (980+/-50) Pa/min. Deli se u 3 klase (od 1 do 3) od najmanje do najviše vodonepropusnog.

ISPITIVANJE
Kod EN343 EN342 EN14058
Klasa termičke otpornosti (u m2.K/W) Rct X
Klasa otpornosti na isparavanje u (m2.Pa/W) Ret X
Klasa propusnosti vazduha (u mm/s) AP X X (opcija)
Otpornost na prodiranje vode u paskalima (Pa) WP X X (opcija) X (opcija)
Osnovna termoizolacija (u m2.K/W) merena na pokretnoj lutki /CLER X X (opcija)
Rezultirajuća termoizolacija (u m2.K/W) merena na fiksnoj lutki /CLE X (opcija) X (opcija)

Osnovna termoizolacija:

Merenje na mobilnoj (/cler) ili fiksnoj lutki (/cle)

Koeficijent termičke izolacije, izražen u m2.K/W, omogućuje određivanje optimalne temperature korišćenja odeće u odnosu na aktivnost osobe i njeno vreme izlaganja.

Termoizolacija izmerena sa donjim vešom tipa:

(B) za komplete (majica dugih rukava, duge gaće, čarape, filcane papuče + termo-prsluk, termo-gaće, pletene rukavice, zimska kapa)

(R) za odevne predmete (majica dugih rukava, duge gaće, čarape, filcane papuče, jakne, pantalone, košulje, pletene rukavice, zimska kapa)

(C) osigurava proizvođač

Oznake:

EN 342
X (donji veš B/C/R): /cler odeće
X (donji veš B/C/R): /cler odeće (po izboru)
X: Klasa propusnosti zraka, AP
X: Klasa otpornosti na prodiranje vode WP (po izboru)

EN 343
X: Klasa otpornosti na prodiranje vode WP
X: Otpornost na isparavanje, Ret

EN 14058
X:Klasa termičke otpornosti, Rct
X:Klasa propusnosti zraka, AP (po izboru)
X:Klasa otpornosti na prodiranje vode WP (po izboru)
X: /cler odevnog predmeta (po izboru)
X:/cle odevnog predmeta (po izboru)

USLOVI TEMPERATURE RADNOG OKRUŽENJA ZA TERMIČKU RAVNOTEŽU NA RAZLIČITIM NIVOIMA AKTIVNOSTI I TRAJANJU IZLOŽENOSTI
Standardi Aktivnost
Izolacija m2.K/W /cle /cler Vrlo lagane aktivnosti
Stajanje 75 W/m2
Lagana aktivnost 115 W/m2 Lagana aktivnost 170 W/m2
8h 1h 8h 1h 8h 1h
EN14058 0,170 19oC 11oC 11oC 2oC 0oC -9oC
EN14058 0,230 15oC 5oC 5oC -5oC -8oC -19oC
EN342 0,310 11oC -2oC -1oC -15oC -19oC -32oC
EN342 0,390 7oC -10oC -8oC -25oC -28oC -45oC
EN342 0,470 3oC -17oC -15oC -35oC -38oC -58oC
EN342 0,540 -3oC -25oC -22oC -44oC -49oC -70oC
EN342 0,620 -7oC -32oC -29oC -54oC -60oC -83oC

EN 14404 Zaštita kolena

Ova evropska norma obuhvata zahteve i metode ispitivanja opreme za zaštitu kolena koju koriste osobe koje tokom radnih zadataka trebaju klečati. Ova norma se ne primenjuje na zaštitu za kolena u smislu medicinske ili sportske opreme.

Zaštita kolena
Tip 1 Zaštita za kolena neovisna o drugoj odeći i pričvršćena oko noge.
Tip 2 „Pena od plastike ili drugog materijala umetnuta u otvore na nogavicama pantalona ili fiksno pričvršćena u nogavicama pantalona.“
Tip 3 Naprave koje nisu pričvršćene za telo ali se postavljaju prilikom kretanja korisnka. Mogu se koristiti za jedno koleno ili za oba kolena zajedno.
Tip 4 „Zaštita za jedno ili oba kolena koja je deo opreme sa dodatnim funkcijama kao što je oprema za pomoć pri ustajanju ili klečanju. Štitnici za kolena mogu se nositi na telu ili samostalno.“

Međunarodne oznake održavanja odevnih predmeta

Tekstil
Zabranjen postupak održavanja.
Umeren postupak održavanja.
Vrlo umeren postupak održavanja.
Pranje
Najviša temperatura vode pri pranju.
Najviša temperatura vode pri pranju (pažljivo pranje).
Ručno pranje.
Tkanina se ne sme prati.
Sušenje
Može se sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi.
Može se sušiti u sušilici na smanjenoj temperaturi.
Ne može se sušiti u sušilici.
Izbeljivanje hlorom
Izbeljivanje je dozvoljeno isključivo u hladnoj i razblaženoj tečnosti.
Izbeljivanje nije dozvoljeno.
Ne može se sušiti u sušilici.
Peglanje
Visoka temperatura peglanja (200◦C)
Umerena temperatura peglanja (150◦C)
Blaga temperatura peglanja (110◦C)
Odelo se ne sme peglati.
Hemijsko čišćenje
Hemijsko čišćenje tekstilnih predmeta (artikli od kože i krzna nisu uključeni)
Zabranjeno hemijsko čišćenje.