Kako izabrati odgovarajući antifon:

  • Identifikacijom prirode buke: pulsirajuća, konstantna, fluktuirajuća, povremena.
  • Merenjem buke pored stanice: njenog intenziteta u decibelima kao i jačine u hercima.
  • Definisanje vremena izlaganja
  • Proračunavanjem potrebnog ublažavanja kako bi se došlo do prihvatljivog nivoa buke (75 -85 dB).

Dobra zaštita za uši jeste ona koja omogućava glasu (nizak intenzitet) da prođe, dok smanjuje jaku buku do razumne granice (između 75 – 85 dB). Buka unutar radnog prostora se mora meriti i Uprošćeno Smanjenje Buke (SNR) se mora koristiti kao element za selekciju.

EN 352 - Bezbednosni zahtevi i testovi

EN 352-1  Zaštita za uši – Antifoni

EN 352-2  Zaštita za uši – Čepići za uši

EN 352-3  Zaštita za uši – Antifoni montirani na šlem

EN 352-6  Antifoni sa audio-električnim ulazom

EN 352-8  Antifoni sa radiom

Utvrđuju zahteve u vezi izrade, koncepcije, performansi i metoda ispitivanja.

Propisuju stavljanje na raspolaganje informacija vezanih za karakteristike proizvoda.

Svi ovi standardi formulišu zahteve shodno proizvodnji, dizajnu, performansama i metodama provere.

 

SNR (Pojednostavljeno smanjenje nivoa buke): Srednja jedinična mera ublažavanja buke

HTML: Vrednosti ublažavanja buke izražene u prosečnim nivoima i frekvencijama:

H: Opreme za ličnu zaštitu koja ublažava buku na visokim frekvencijama

M: Opreme za ličnu zaštitu koja ublažava buku na srednje visokim frekvencijama

L: Opreme za ličnu zaštitu koja ublažava buku na niskim frekvencijama.

ANSI (Američki nacionalni institut za standarde) S3.19 – 1974

Ovaj standard precizira metode provere za utvrđivanje nivoa ublažavanja buke (NRR Rang prigušenja buke) slušne zaštite, po preporuci EPA (Američke agencije za zaštitu životne sredine).

Zahtevi Direktive 2003/10/EC:
Minimalni zahtevi za zaštitu radnika od rizika izlaganja buci
8 sati izloženosti na ili iznad 85 dB (A) 8 sati izloženosti na 80 dB (A) – 85 dB (A) 8 sati izloženosti na 75dB (A) – 80 dB (A)
Obavezna zaštita od buke Zaštita od buke na raspolaganju (dostupna) radniku Preporučena zaštita od buke

Lično zaštitno sredstvo za zaštitu od buke treba smanjiti buku na nivo koji nije štetan po zdravlje, istovremeno izbegavajući preveliku zaštitu koja bi radnika izolovala od njegovog okruženja (upozorenja, komunikacija…).

U radnim uslovima u kojima buka premašuje dopušteni nivo 85 dB (A) upotreba sredstava za zaštitu sluha je obavezna.

Smanjenje vrednosti buke

Buka SNR
80-104 dB 20-24 dB
89-109 dB 25-29 dB
93-113 dB 30-34 dB
100-124 dB 35-39 dB

EN458: Zaštita sluha

Preporuke za odabir, korišćenje i održavanje i mere opreza pri korišćenju.
Preko glave
Ispod brade
Sa zadnje strane glave