EN136 PUNE MASKE

Ovim evropskim standardom utvrđuju se minimalni zahtevi za pune maske koji su namenjeni za upotrebu sa sredstvima za zaštitu organa za disanje. Ovaj evropski standard ne razmatra pune maske namenjene za upotrebu aparata za ronjenje. Laboratorijska i ispitivanja praktičnih performansi se vrše radi ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima.

EN140 POLUMASKE

Ovim standardom utvrđuju se minimalni zahtevi za polumaske i četvrtmaske koje se koriste sa sredstvima za zaštitu organa za disanje, izuzev aparata za evakuaciju i ronjenje.

EN 14387 FILTERI ZA GAS I KOMBINOVANI FILTERI

Ovaj evropski standard se odnosi na filtere za gas i kombinovane filtere koji se upotrebljavaju kao komponente u sredstvima za zaštitu organa za disanje bez pogona. Filteri za zaštitu od CO nisu obuhvaćeni ovim standardom. Uključena su laboratorijska ispitivanja u cilju ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima.

EN 143 FILTERI ZA ZAŠTITU OD ČESTICA

Ovim standardom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja za ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima i način obeležavanja. Standard se odnosi na filtere za čestice koji se koriste kao komponente u neasistiranim sredstvima za respiratornu zaštitu. Iz toga su izuzeti aparati za evakuaciju i filtrirajuće obrazine.

EN 149 JEDNOKRATNE MASKE

Ovim standardom utvrđuje se minimum zahteva za filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica, kao sredstva za zaštitu organa za disanje, osim u slučaju evakuacije. Laboratorijska ispitivanja i ispitivanja performansi na korisniku vrše se radi ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima.

EN 405 FILTRIRAJUĆE POLUMASKE SA VENTILIMA ZA ZAŠTITU OD GASOVA ILI GASOVA I ČESTICA

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevi za označavanje filtrirajućih polumaski sa ventilima koje obuhvataju filtere za gas ili kombinovane filtere kao sredstva za zaštitu organa za disanje, osim za potrebe evakuacije. Ovaj standard ne uključuje filtrirajuće polumaske koje nemaju ventile ili su opremljene samo ventilima za izdisanje. Ovaj standard ne obuhvata aparate konstruisane za upotrebu u okolnostima u kojima postoji ili može da postoji manjak kiseonika (kiseonika manje od 17% zapreminski). Laboratorijska ispitivanja i ispitivanje performansi na korisniku, uključena su radi ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima.

EN 148-1 STANDARDNI SISTEM PRIČVRŠĆENJA

Ovaj standard se primenjuje na standardne navoje za sredstva za zaštitu organa za disanje. Standard nije primenjiv na opremu za ronjenje i disajne aparate koji zahtevaju nadpritisak.