Tankvana za 4 bureta GSP4D – Romold

Model:

Čelične tankvane za skladištenje 4 bureta, GSP2D Romold.

Opis

Tankvana proizvedena od pocinkovanog čelika za izlivanje opasnih materija, dizajnirana je za skladištenje 4 x 205 l bureta. Paleta je opremljena sa četiri pocinkovane nožice kako bi se osiguralo da donja strana korita nije u dodiru sa podom i da bi se omogućilo lakše kretanje/pozicioniranje viljuškarom.

Šifra artikla Opis (broj jedinica na paleti) Zapremina palete (L) Kapcitet nosivosti (kg) Eksterne dimenzije (širina x dužina x visina)
(mm)
GSP4D 4 x 205 l 440 l 900 kg 1220 x 1220 x 463 mm

 

Brand

Romold