Sklonište na naduvavanje za tuš za dekontaminaciju PORTAflex Cupola

Model: porta-flex-cupola

Sklonište na naduvavanje za tuš za dekontaminaciju, idealno za upotrebu na terenu u vatrogasnim službama, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, gde postoji opasnost od brzih i iznenadnih hemijskih, bioloških i industrijskih incidenata.

Opis

Upotrebljava se u varijatni sa mobilnim tušem za dekontaminaciju PORTAflex 300 u slučajevima kada je potrebno da kontaminirana voda bude pod kontrolom (bez zagađivanja životne sredine). Otvori sa dve strane za ulazak i izlazak iz kupole sprečavaju ponovnu kontaminaciju. Zamenljiva unutrašnjost (postava) sa prozorima, koja omogućava posmatranje procesa dekontaminacije. Vrata zadržavaju kontaminiranu vodu i minimalizuju kontaminaciju vazduha.

Opis Dimenzije
(Visina
x
širina
x
dubina)
Ulazna
veličina
BSP
Minimalni
pritisak
bar g/PSI
Protok vode
u minutu
Težina
Sklonište na naduvavanje za tuš za dekontaminaciju PORTAflex Cupola 1200 mm V
x
600 mm Š
x
500 mm D2900mm V
x
2200mm Š
x
2200 mm D
(pod pritiskom-montiran)
1/2 in (F) 3/44 1750 L 45 kg