Mobilni tuš za dekontaminaciju PORTAflex 300/16E

Model: 300/16E

Mobilni tuš za dekontaminaciju sa čvrstom sklopivom konstrukcijom (okvirom), integrisanim tušem sa bočnim mlaznicama, izmenjivim stranicama, čvrstim podom i rezervoarom za kontaminiranu vodu.

Opis

Idealan za upotrebu u vatrogasnim službama, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, gde postoji opasnost od brzih i iznenadnih hemijskih, bioloških i industrijskih incidenata. Lako se postavlja i u kratkom vremenskom periodu je spreman za upotrebu. Tuš i bočne mlaznice se aktiviraju prostim povlačenjem ručice. Rešetka od fiberglasa na podu štiti korisnika od kontaminirane vode.

Opis Dimenzije
(Visina
x
širina
x
dubina)
Ulazna
veličina
BSP
Minimalni
pritisak
bar g/PSI
Protok vode
u minutu
Težina
Mobilni tuš za dekontaminaciju PORTAflex 300/16E 770 mm V
x
500 mm Š
x
190 mm D

2480mm V
x
850mm Š
x
1300 mm D
(pod pritiskom-montiran)

1/2 in (F) 3/44 1750 L 23 kg