Prenosna stanica za ispiranje očiju

Model: 300531

Prenosna stanica za ispiranje očiju nudi efikasno rešenje i zaštitu na lokacijama koje su slabo dostupne i nisu pogodne za montažu fiksne instalacije.

Opis

Koriste se kao alternativa u slučaju potrebe za hitnom intervencijom i kao dopunsko sredstvo stanicama za ispiranje očiju i lica. Stanica sadrži visokovidljivu nalepnicu sa jasno naznačenim znakom za ispiranje očiju na kojoj mogu da se beleže datumi servisiranja i testiranja. Jednostavna je za transport i predstavlja odlično rešenje za upotrebu na mestima gde nema konstantnog dovoda vode. Umereni protok vode od najmanje 1.5 litara u minutu, kapaciteta od 60 litara, koji omogućava korišćenje u trajanju od 15 minuta. Široki otvor omogućava brzu proveru, čišćenje i punjenje. Mogućnost upotrebe kao zidna ili stona jedinica. Uz prenosnu stanicu za ispiranje očiju dobija se i sredstvo za prečišćavanje vode. Preporučljivo je da voda u samoj stanici ne stoji duže od tri meseca. U skladu sa standardima EN 15154, ANSI Z358.1-2014, ispunjava OSHA zahteve.

Šifra
artikla
Opis Dimenzije Kapacitet Protok
vode
u minutu
Vreme upotrebe Potvrda
300531 Prenosna stanica za ispiranje očiju 457
x
513
x
540mm
60L 1.5 15 min AN