Prenosna stanica za ispiranje očiju

Model: 300531

Prenosna stanica za ispiranje očiju nudi efikasno rešenje i zaštitu na lokacijama koje su slabo dostupne i nisu pogodne za montažu fiksne instalacije.

Opis

Koriste se kao alternativa u slučaju potrebe za hitnom intervencijom i kao dopunsko sredstvo stanicama za ispiranje očiju i lica. Stanica sadrži visokovidljivu nalepnicu sa jasno naznačenim znakom za ispiranje očiju na kojoj mogu da se beleže datumi servisiranja i testiranja. Jednostavna je za transport i predstavlja odlično rešenje za upotrebu na mestima gde nema konstantnog dovoda vode. Umereni protok vode od najmanje 1.5 litara u minutu, kapaciteta od 60 litara, koji omogućava korišćenje u trajanju od 15 minuta. Široki otvor omogućava brzu proveru, čišćenje i punjenje. Mogućnost upotrebe kao zidna ili stona jedinica. Uz prenosnu stanicu za ispiranje očiju dobija se i sredstvo za prečišćavanje vode. Preporučljivo je da voda u samoj stanici ne stoji duže od tri meseca. U skladu sa standardima EN 15154, ANSI Z358.1-2014, ispunjava OSHA zahteve.

Šifra
artikla
Opis Dimenzije Kapacitet Protok
vode
u minutu
Vreme upotrebe Potvrda
300531 Prenosna stanica za ispiranje očiju 457
x
513
x
540mm
60L 1.5 15 min AN

Brand

Justrite

Kompanija Justrite ističe da je njihov glavni zadatak da obezbede sigurnost na radnom mestu. Njihov proces proizvodnje omogućava da njihovi sigurnosni proizvodi ispune najviše standarde. Justrite kao svoju glavnu prednost ističu posvećenost i ekspertizu koju su stekli tokom dugog niza godina iskustva.  Proces funkcioniše tako što prikupe informacije, obrade ih i dostave korisnicima kako bi zadržali svoju bezbednost. Justrite svoje proizvode prave sa posebnom pažnjom jer konstantno osluškuju potrebe svojih korisnika i iz tog razloga će njihovi proizvodi zadovoljiti sve vaše zahteve.