Prenosna stanica – boca za ispiranje očiju

Model: 300511

Ova prenosna stanica – boca za ispiranje očiju pod pritiskom nudi efikasno rešenje i zaštitu na lokacijama koje su slabo dostupne i nisu pogodne za montažu fiksne instalacije.

Opis

Koriste se kao alternative u slučaju potrebe za hitnom intervencijom i kao dopunsko sredstvo stanicama za ispiranje očiju i lica. Stanica sadrži visokovidljivu nalepnicu sa jasno naznačenim znakom za ispiranje očiju na kojoj mogu da se beleže datumi servisiranja i testiranja. Umereni protok vode, kapaciteta od 11 litara, omogućava upotrebu u trajanju od 2 minuta. Boca je izrađena od nerđajućeg čelika, sa integrisanim manometrom sa radnim pritiskom od 6,9 bara. Ručno aktiviranje mlaza. Na vrhu mlaznice se nalazi poklopac koji pruža zaštitu mlaznice (otvora) od kontakta i taloženja čestica prašine.

Šifra
artikla
Opis Dimenzije Kapacitet Protok
vode
u minutu
Vreme upotrebe Potvrda
300511 Prenosna stanica – boca za ispiranje očiju 692
x
180
x
180mm
11L 6 2 min