Nezapaljivi vanjski ormar za skladištenje 9 buradi

Model: 911090

Nezapaljivi vanjski ormar za skladištenje zapaljivih tečnosti i opasnih hemikalija.

Опис

Čvrsta čelična konstrukcija sa spoljašnjim i unutrašnjim premazom koji pruža zaštitu od hemikalija i UV zračenja. Široka čelična vrata sa sistemom od tri tačke zaključavanja. Ovakav način skladištenja i čuvanja opasnih i zapaljivih tečnosti omogućava veću bezbednost zaposlenih i čuva okruženje u kome rade. Veoma je bitno poštovanje procedura za pravilno odlaganje i manipulisanje opasnim materijama kako bi se smanjio i izbegao rizik od nastanka neželjenih posledica i izbegli mogući novčani troškovi (kazne). Manuelni (ručni) sistem zatvaranja, sa dizajniranom kvakom. Sadrži ventilacioni sistem, tačke za ankerisanje, pocinkovanu čeličnu podlogu (policu na dnu ormara) u obliku rešetaka. Takođe, sadrži jasno vidljive upozoravajuće nalepnice u uslovima smanjene vidljivosti. Sama baza ormara je blago izdignuta sa dizajniranim nožicama za lak transport i premeštanje uz korišćenje viljuškara. Opciona mogućnost korišćenja rampe za lakši prilaz kolicima i skladištenje jedinica (buradi).

Posebna ispitivanja i testiranja su rađena da bi se dokazala sigurnost upotrebe vatrootpornih ormara u skladištenju zapaljivih tečnosti. FM odobreno, u skladu sa regulativama EPA 40 CFR, NFPA 30, NFPA 1. Petnaest godina garancije.

Model Zapremina Broj jedinica
koji se skladišti
(kapacitet)
Dimenzije
(spoljašnje)
Dimenzije
(unutrašnje)
Potvrda
911090 750l 9 jedinice 2311x2184x2464mm 1981x1981x2134mm FM,N,A,E

Brand

Justrite

Kompanija Justrite ističe da je njihov glavni zadatak da obezbede sigurnost na radnom mestu. Njihov proces proizvodnje omogućava da njihovi sigurnosni proizvodi ispune najviše standarde. Justrite kao svoju glavnu prednost ističu posvećenost i ekspertizu koju su stekli tokom dugog niza godina iskustva.  Proces funkcioniše tako što prikupe informacije, obrade ih i dostave korisnicima kako bi zadržali svoju bezbednost. Justrite svoje proizvode prave sa posebnom pažnjom jer konstantno osluškuju potrebe svojih korisnika i iz tog razloga će njihovi proizvodi zadovoljiti sve vaše zahteve.