Nezapaljivi vanjski ormar za skladištenje 6 buradi

Model: 911060

Nezapaljivi vanjski ormar za skladištenje zapaljivih tečnosti i opasnih hemikalija.

Opis

Čvrsta čelična konstrukcija sa spoljašnjim i unutrašnjim premazom koji pruža zaštitu od hemikalija i UV zračenja. Široka čelična vrata sa sistemom od tri tačke zaključavanja. Ovakav način skladištenja i čuvanja opasnih i zapaljivih tečnosti omogućava veću bezbednost zaposlenih i čuva okruženje u kome rade. Veoma je bitno poštovanje procedura za pravilno odlaganje i manipulisanje opasnim materijama kako bi se smanjio i izbegao rizik od nastanka neželjenih posledica i izbegli mogući novčani troškovi (kazne). Manuelni (ručni) sistem zatvaranja, sa dizajniranom kvakom. Sadrži ventilacioni sistem, tačke za ankerisanje, pocinkovanu čeličnu podlogu (policu na dnu ormara) u obliku rešetaka. Takođe, sadrži jasno vidljive upozoravajuće nalepnice u uslovima smanjene vidljivosti. Sama baza ormara je blago izdignuta sa dizajniranim nožicama za lak transport i premeštanje uz korišćenje viljuškara. Opciona mogućnost korišćenja rampe za lakši prilaz kolicima i skladištenje jedinica (buradi).

Posebna ispitivanja i testiranja su rađena da bi se dokazala sigurnost upotrebe vatrootpornih ormara u skladištenju zapaljivih tečnosti. FM odobreno, u skladu sa regulativama EPA 40 CFR, NFPA 30, NFPA 1. Petnaest godina garancije.

Model Zapremina Broj jedinica
koji se skladišti
(kapacitet)
Dimenzije
(spoljašnje)
Dimenzije
(unutrašnje)
Potvrda
911060 530l 6 jedinice 2311x1575x2464mm 1981x1372x2134mm FM,N,A,E