Fotoluminiscentna traka za obeležavanja Arrow i V Style – Brady

Model:

Opis

Šifra artikla Boja Širina (mm) Dužina (m) Klasa
Svetleća traka sa strelicama – Arrow Style
090973 Zelena fotoluminiscentna 50 mm 4.5 m Klasa A
090974 Zelena fotoluminiscentna 75 mm 4.5 m Klasa A
836815 Zelena fotoluminiscentna 40 mm 10 m Klasa B
836816 Zelena fotoluminiscentna 80 mm 10 m Klasa B
Svetleća traka sa strelicama – V Style
090971 Zelena fotoluminiscentna 50 mm 4.5 m Klasa A
090972 Zelena fotoluminiscentna 75 mm 4.5 m Klasa A

* Mogućnost naručivanja specijalno dizajniranih nalepnica.