Ultra Elite®

Model: Ultra Elite

Inovativna maska za celo lice od specijalno razvijene crne gume (takođe dostupno i u varijanti sa silikonom) za dvosmerno disanje sa standardnim navojem za respiratorne filtere, uređaje i aparate za disanje sa komprimiranim vazduhom. Silikatna obojena sočiva sa širokim poljem vidljivosti. Staklo otporno na magljenje. Odličan prenos govora. Pet tački kopčanja radi bolje podesivosti. Komunikacija se odvija nesmetano. Specijalno preporučena za gašenje požara.

Opis

Dostupno u dve varijante: 

  • Ultra Elite PF
  • Ultra Elite PS Maxx

PF – za pozitivan pritisak sa navojem M 45 x 3

PS – za pozitivan pritisak sa MSA priključni konektor

Maxx – za pozitivan pritisak sa MSA brzim konektorom za AutoMaxx-AS

EN 136 klasa 3

Brand

MSA