Kompozitne boce za komprimovani vazduh

Model:

Kompozitne boce sa aluminijumskom osnovom, prekrivenom sa karbonskim i staklenim vlaknima, su 50% lakše od tradicionalne ekonomične čelične konstrukcije. Radni pritisak 300 bara i kapacitet od 6,9 litara. Dodatnu sigurnost pruža celukupan izbor ventila kao što je integrisan manometar, zaustavni ručni volan da spreči nenamerno zatvaranje i ograničavanje protoka u slučaju da se ventil slomi. Najčešće se primenjuje prilikom gašenja požara i spasavanja.

Opis

CE

Sve boce se proizvode i označene su sa CE prema zahtevima Direktive za opremu pod pritiskom 97/23 EC.

Svi ventili su prema EN 144-1 i 144-2.

Brand

MSA