Čelične boce za komprimovani vazduh

Model:

Čelične boce sa radnim pritiskom od 300 bara i kapaciteta od 6 litara. Boca je opremljena cilindričnim navojem M18 x 1.5. Dodatnu sigurnost pruža celukupan izbor ventila kao što je integrisan manometar, zaustavni ručni volan da spreči nenamerno zatvaranje i ograničavanje protoka u slučaju da se ventil slomi. Najčešće se primenjuje prilikom gašenja požara i spasavanja.

Опис

CE

Sve boce se proizvode i označene su sa CE prema zahtevima Direktive za opremu pod pritiskom 97/23 EC.

Svi ventili su prema EN 144-1 i 144-2.

Brand

MSA