AirGo Pro

Model: AirGo Pro

Samostalan izolacioni aparat visokog kvaliteta omogućava izvanrednu, udobnu respiratornu zaštitu. Otporan nosač za gašenje požara i širok spektar održavanja ili operacija spašavanja. Podesivost obima traka u ramenom i leđnom delu.

Opis

Karakteristike:

 • Modularni sistem samostalnog izolacionog aparata
 • Potpuno prilagodljiva konfiguracija
 • Pojas visokih performansi
 • Inteligentan mrežni sistem
 • Automatsko praćenje statusa disanja i okolne koncentracije otrovnih gasova;
 • Dokumentovanje incidenata.
 • Brzo povezivanje boce i reduktora
 • Samoblokiranje, zaštita od slučajnog otpadanja.
 • Brzo i bezbedno punjenje boce za 45 sekundi, omogućava rad pod pritiskom
 • Robustni monometar sa pištaljkom za upozorenje minimalnog pritiska
 • Specijalno konstruisan merač pritiska sa upozoravajućim signalom, integrisanom sekundarnom konekcijom, spojnicom ventila
 • Odbnojnik
 • Koristi samo jedno crevo za prijem/dotok umerenog i visokog pritiska

 

CE EN 137 Klasa 2

ATEX

SOLAS

Brand

MSA