Uređaj za prekidače 480-600V – Brady

Model:

Specijalno dizajniran uređaj za prekidače većih dimenzija i nepravilnih oblika.

Opis

Uređaj se sastoji od samolepljivih podupirača koji su trajno ugrađeni na električnu ploču (bez potrebe za bušenjem). Duž podupirača se nalaze otvori malih dimenzija pogodni za upotrebu crvene i zelene blokirajuće trake, kao i katanaca za dodatnu zaštitu i sigurnost. Ukoliko koristimo crvenu traku prekidač je zaključan i stoji na poziciji „off“, dok u suprotnom ukoliko koristimo zelenu traku prekidač je otključan i stoji na poziciji „on“. Radi veće bezbednosti, sprečavanja neovlašćenog pristupa i smanjenja mogućnosti nastanka povreda u radnom okruženju koristimo katance kao sredstvo obezbeđivanja sigurnosti (zaključavanja). Lako održavanje i čišćenje površine. Poželjno je da pre lepljenja samih traka očistite površinu od mogućih prljavština, sitnih čestica prašine. Set uključuje dva žuta podupirača, po jednu crvenu i zelenu traku, tri vlažne maramice.

Dužina podupirača: 101 mm

Dužina traka: 190 mm

Šifra Opis Maks. širina između dva podupirača Maks. prečnik alke Min. širina između dve alke (mm)
090891 Uređaj za prekidače 480-600V 150 mm 6.50 mm 20 mm

 

Brand

Brady