Filteri 3M

Model: filteri-3m

Opis

Filter serije Nivo zaštite Zaštita od
2125 P2 R Čvrstih i tečnih čestica
2135 P3 R Čvrstih i tečnih čestica
5911 P1 R Čvrstih i tečnih čestica (kapljica)
5925 P2 R Čvrstih i tečnih čestica (kapljica)
5935 P3 R Čvrstih i tečnih čestica (kapljica)
6035 P3 R Čvrstih i tečnih čestica – u stabilnim plastičnim kavezima za grubu primenu
501 Poklopac za filter serije 5000
Šifra artikla Tip filtera Štiti od
6051 A1 Organskih gasova i isparenja (tačka ključanja > 65◦C)
6054 K1 Amonijaka i derivata
6055 A2 Organskih gasova i isparenja (tačka ključanja > 65◦C)
6057 ABE1 Kiselih, neorganskih, organskih gasova i isparenja (tačka ključanja > 65◦C)
6059 ABEK1 Kiselih, neorganskih, organskih gasova i isparenja, amonijaka (tačka ključanja > 65◦C)
6075 A1+Formaldehid Formaldehida, organskih isparenja i gasova (tačka ključanja < 65◦C)
6098 AXP3R Čestica, posebnih organskih isparenja (tačka ključanja < 65◦C)
6099 ABEK2P3R Kiselih, neorganskih, organskih gasova i isparenja, amonijaka, čestica (tačka ključanja > 65◦C
6096 A1 HgP3 R Organska isparenja, čestica i isparenja Žive