LIZARD – Vertiqual

Model: vertiqual-lizard

Sigurnosno kratko uže sa šok apsorberom (apsorberom energije – ublažuje silu udara na telo prilikom pada). Model Lizard Vertiqual.

Opis

Pleteno poliamidno uže Ø12 mm, dužine 2m i dva čelična karabinera Annapurna i Brooks (0223+0026). Sila pucanja > 32 kN. Testiran na ivicu. Mogućnost poručivanja sa karabinerima i bez karabinera.

CE EN 354

EN 355

Cat III