V-GARD® 950 bez ventilacije – MSA

Model: V-Gard 950

Šlemovi niskog profila za električare sa integrisanim zaštitnim vizirom. Izrađeni su od ABS-a, za dodatnu jačinu (izdržljivost) i pružaju zaštitu od bočnih udara (opcija LD). Model V-Gard 950 MSA.

Šifra proizvoda: V-Gard 950 Kategorije: , ,

Opis

Zaštita od prskanja rastopljenih metala (opcija MM). Kanali oko oboda šlema skreće kišu i otpatke dalje od korisnika. Opciono – otvori za ventilaciju na gornjem delu za optimalno strujanje vazduha. Nazubljena suspenzija Fas-Trac® III sa povezivanjem u 6 tačaka, sa premijum zamenljivom znojnom trakom koja se pere. GS-ET-29 štitnik za lice klase 1 sa sertifikatom za zaštitu od električnog luka. Električna izolacija u skladu sa EN 397 440 V AC i EN 50365 1000 V AC. Tri nivoa podešavanja visine potiljka za izvanredno prilagođavanje. Vizir sa premijum premazom protiv zamagljivanja i protiv grebanja staje preko svih dioptrijskih ili zaštitnih naočara. Kompatibilnost sa ostalom dodatnom MSA opremom (antifoni, polumaske, reflektujuće nalepnice, lampe…). Idealni za upotrebu na mestima na kojima postoji opasnost od udara po glavi, prskanja hemikalija, ultra-ljubičastog zračenja, prskanja rastopljenih metala i električnog luka na lice.

CE EN397

Opcioni zahtevi:

  • veoma niske temperature (-30 °C),
  • bočna deformacija (LD)
  • prskanje rastopljenog metala (MM)
  • 440V AC (električna izolacija)

EN 50365 električna klasa 0 sa nominalnim naponom do 1000 V A.C. i 1500 V D.C.

EN166 (2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN)

2C-1.2 = UV filteri u skladu sa EN170

EN 13463-1 Korišćenje u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX, Zona 1, 2, 20, 21, 22)

Dodatni testovi za reflektujuće nalepnice: EN 12899-1 za klasu materijala RA2.

Brand

MSA