IZOLACIONE RUKAVICE ZA ELEKTRIČARE – Regeltex

Model: regeltex

Zaštitne izolacione rukavice za električare Regeltex u skladu sa evropskim standardom EN 60903:2003 i međunarodnim standardom IEC 60903:2002.

Opis

Klasa Dostupna
dužina
Kategorija Debljina
u mm *
Dostupne
veličine
Boja u
pakovanjima
00 28/36 cm AZC 0.5 7-12 Bež
0 36/41 cm AZC 1.0 7-12 Crvena
1 36/41 cm AZC 1.5 7-12 Bela
2 36/41 cm RC 2.3 8-12 Žuta
3 36/41 cm RC 2.9 8-12 Zelena
4 41 cm RC 3.6 8-12 Narandžasta

* Dobijanje kategorije dozvoljava dodatnu debljinu 0.6 mm
Značenje slovnih kategorija:
A: kiselina
Z: ozon
H: ulje
C: vrlo niske temperature
R: A + Z + H

 

Klasa Maksimalna radna
voltaža (volt)
Testirana voltaža
(volt)
00 500 2 500
0 1 000 5 000
1 7 500 10 000
2 17 000 20 000
3 26 500 30 000
4 36 000 40 000

Električni zahtevi (ispitivanje)
Značenje slovnih kategorija:
A: kiselina
Z: ozon
H: ulje
C: vrlo niske temperature
R: A + Z + H
Zaštita: Otpornost na ulje, ozon,
kiselinu i veoma niske temperature

Brand

Regeltex