Latchways Vertikalni sistemi – MonoStep sistem za telekomunikacione stubove

Model: latchways-vs-monostep

Latchways vertikalni sistem zaštite od pada nudi bezbedno i sigurno rešenje korisnicima koji rade na visinama.

Opis

Latchways vertikalni sistem zaštite od pada nudi bezbedno i sigurno rešenje korisnicima koji rade na visinama. Ovi sistemi nude odličnu fleksibilnost, jer se mogu prilagoditi različitim industrijskim zahtevima i montirati na sve tipove vertikalnih nadzemnih konstrukcija, kao što su tornjevi, stepenište, jarboli i druge slične industrijske konstrukcije. Ove sisteme je moguće ugraditi u fazi projektovanja novih vertikalnih konstrukcija (kula, tornjeva) ili rekonstrukcija postojećih objekata. Moguće korišćenje do šest korisnika.

Ovi sistemi nude:

  • Pouzdanu sigurnost – crveni indikator u slučaju nastanka pada
  • Fleksibilnost – uređaj prikačen za sajlu se rotira i omogućava slobodu prilikom rada
  • Kontrola opterećenja – u slučaju pada, sila opterećenja je ograničena po korisniku i iznosi 6kN – Constant Force® absorber energije
  • Inspekcija – ovi sistemi se smatraju delom konstrukcije postrojenja (kule), i shodno tome podležu inspekciji
  • Dokazan kvalitet – u skladu sa svim internacionalnim priznatim standardima
  • Dodatna sigurnost – prilikom pada integrisana u sam uređaj (sistem)

 

Latchways MonoStep sistem za telekomunikacione stubove

 

MonoStep sistem uklonjivih stepenika je razvijen kao podrška telekomunikacionim kompanijama i njihovim zahtevima za bezbedno odvijanje radnih zadataka. Pogodan za upotrebu u prvih 2.7-4 m. Kao podršku koristi Latchway TowerLatch® uređaj koji se rotira i obezbeđuje punu fleksibilnost korisnika. U slučaju pada uređaj TowerLatch® blokira sajlu, dok Constant Force® absorber smanjuje silu opterećenja. U skladu sa zahtevima međunarodnih standarda.

Sidrište na vrhu je nosač sa ugrađenim sigurnosnim faktorom koji je veći dva puta od potencijalnog opterećenja nastalog prilikom pada.

Constant Force® absorber energije ublažava silu opterećenja i ona je limitirana na snagu od 6kN. Postoje dve varijante za 3 ili 6 korisnika, oba sadrže crveni sigurnosni indikator u slučaju nastanka pada.

MonoStep sistem stepenika se lako instalira pomoću klipova i uklanja sa telekomunikacionih stubova.

Sidrište na dnu je nosač koji obezbeđuje zategnutost sajle sistema za normalno i nesmetano funkcionisanje sistema.

CE
BS EN 795
BS EN 362