Latchways Vertikalni sistemi – fiksne merdevine

Model: latchways-vs

Latchways vertikalni sistem zaštite od pada nudi bezbedno i sigurno rešenje korisnicima koji rade na visinama.

Opis

Ovi sistemi nude odličnu fleksibilnost, jer se mogu prilagoditi različitim industrijskim zahtevima i montirati na sve tipove vertikalnih nadzemnih konstrukcija, kao što su tornjevi, stepenište, jarboli i druge slične industrijske konstrukcije. Ove sisteme je moguće ugraditi u fazi projektovanja novih vertikalnih konstrukcija (kula, tornjeva) ili rekonstrukcija postojećih objekata. Moguće korišćenje do šest korisnika.

Ovi sistemi nude:

  • Pouzdanu sigurnost – crveni indikator u slučaju nastanka pada
  • Fleksibilnost – uređaj prikačen za sajlu se rotira i omogućava slobodu prilikom rada
  • Kontrola opterećenja – u slučaju pada, sila opterećenja je ograničena po korisniku i iznosi 6kN – Constant Force® absorber energije
  • Inspekcija – ovi sistemi se smatraju delom konstrukcije postrojenja (kule), i shodno tome podležu inspekciji
  • Dokazan kvalitet – u skladu sa svim internacionalnim priznatim standardima
  • Dodatna sigurnost – prilikom pada integrisana u sam uređaj (sistem)

 

Vertikalni sistem – fiksne merdevine

 

Ovi sistemi su pogodni za upotrebu na stadionima, naftnim platformama, vetrenjačama i sličnim industrijskim nadzemnim postrojenjima. Inovativna LadderLatch® jedinica (uređaj) za kačenje, koji obezbeđuje konstantnu bezbednost prilikom penjanja, tako što je korisnik konstantno prikačen na sistem, dok istovremeno ima obe ruke slobodne za obavljanje radnih zadataka. Uređaj se rotira i obezbeđuje potpunu fleksibilnost korisnika. Specijalno dizajnirane fiksne merdevine su dovoljno fleksibilne da prate konture same konstrukcije i time podižu bezbednost radnog okruženja na još viši stepen. U slučaju pada uređaj LadderLatch® blokira sajlu, dok Constant Force® absorber smanjuje silu opterećenja. Sistem se može koristiti nezavisno od vremenskih prilika (sneg, kiša, nepovoljni uslovi). Podržava rad do četiri korisnika u liniji. U skladu sa zahtevima međunarodnih standarda.

 

Tipični vertikalni sistem se najčešće sastoji od sidrišta na vrhu i dnu i Constant Force® absorbera smeštenog između ove dve tačke.

Sidrište na vrhu je nosač sa ugrađenim sigurnosnim faktorom koji je veći dva puta od potencijalnog opterećenja nastalog prilikom pada.

Constant Force absorber energije ublažava silu opterećenja i ona je limitirana na snagu od 6kN.

Vođica kabla predstavlja nosač koji daje dodatnu potporu sajli na mestima gde je to potrebno i tako obezbeđuje optimalnu udaljenost (razdaljinu) između dve tačke. Tačke gde će vođice biti postavljene zavisi od visine i lokacije samo strukture.

Sidrište na dnu je nosač koji obezbeđuje zategnutost sajle sistema za normalno i nesmetano funkcionisanje sistema.

CE
BS EN 795
BS EN 362

 

Brand

MSA