LIČNI SAMOSPASILAC SA SIGURNOSNIM POJASOM (LATCHWAYS PERSONAL RESCUE DEVICE®) – MSA

Model: latchways-personal-rescue-device

Uređaj za osiguravanje od pada smešten u rancu sa sigurnosnim pojasom.

Opis

U slučaju pada, uređaj PRD zadržava radnika zahvaljujući blokatoru koji se nalazi u rancu, a potom mu omogućava da se lagano spusti na tlo, povlačenjem užeta na pojasu (kočioni mehanizam sa užetom od aramida dužine 20m). Sistem za spašavanje odmah spreman za aktiviranje (samoaktiviranje) i značajno smanjuje vreme procesa spasavanja. Uređaj PRD je planiran da se koristi u sprezi sa sidrištem (jednom tačkom kačenja). Koristi se pri radu na visini, nije potrebna specijalna obuka, može da izdrži do 140 kg.

Teleskopska motka
Teleskopska motka je dizajnirana tako da bude korišćena od strane druge osobe. Ako korisnik ne može da sprovede samospasioca, druga osoba može da aktivira PRD ugrađeni sekundarni mehanizam za spuštanje. Dužina ove teleskopske motke kada je uvučena iznosi 0.8 m, a 3.4 m kada je produžena.

Workman Premier – D-prsten na leđima i dve tekstilne omče na grudima

Workman Utility – D-prsten na leđima, dve tekstilne omče na grudima i dva D-prstena za pozicioniranje

RH2 – D-prsten na leđima i D-prsten na grudima

RH3 – D-prsten na leđima, D-prsten na grudima i dva D-prstena za pozicioniranje.

CE EN 361

EN 358 (u zavisnosti od modela)

EN 341 tip 1, klasa D (uređaj za spuštanje)

EN 13463-1

EN 13463-5, ATEX (ranac i pojas)

Cat III

Brand

MSA