Samostojeće Constant Force sidrište

Model: cf-sid

U slučajevima gde je potreban privremeni (jednokratni) rad i pristup ravnim krovnim sistemima i konstrukcijama ili gde nije dozvoljena izmena postojeće krovne instalacije, koristi se ova vrsta samostojećeg sidrišta koji takođe koristi Constant Force® Post tehnologiju.

Opis

Ovaj sistem se sastoji od sidrišta koje je smešteno u središtu čeličnog postolja koje je okruženo tegovima od pocinkovanog čelika na gumenoj osnovi. Specijalno rotirajuće sidrište se okreće za 90˚ i time omogućava fleksibilnost korisnika. Moguće je korišćenje isključivo od strane jednog korisnika. Bez potrebe za bušenjem krovne konstrukcije prilikom montiranja sistema. Pogodan je za upotrebu na ravnim krovnim konstrukcijama (maksimalni nagib 5˚).

Constant Force® tehnologija koristi princip zaustavljanja pada zasnovanog na efektivnoj kontroli opterećenja. To znači da sistem mora da izdrži silu osobe koja pada dok ujedno absorbuje i energiju koju proizvodi.

CE
BS EN 795

Brand

MSA