Latchways Horizontalni – krovni sistemi

Model: latchways-hks

Latchways Horizontalni sistemi su specijalno dizajnirani da ispunjavaju jedinstvene zahteve, tako što se lako prilagođavaju i zadovoljavaju potrebe ravnih površina u svim industrijskim zonama, na konstrukcijama i za obavljanje poslova održavanja.

Opis

Najčešći primeri upotrebe horizontalnih sistema su krovni sistemi, konstrukcije na tržnim centrima, stadionima, industrijskim postrojenjima, aerodromima. Ovi sistemi koriste Latchways Constant Force ® sidrište, koje ne zahteva fiksiranje za konstrukciju građevine kao što je to bio slučaj u prošlosti, već umesto toga koristi krovne sisteme, čime se pojednostavlja instalacija, štedi vreme i štiti uticaj na ovu strukturu. Ono se zasniva na Constant Force® tehnologiji, koja koristi princip zaustavljanja pada zasnovanog na efektivnoj kontroli opterećenja. To znači da sistem mora da izdrži silu osobe koja pada dok ujedno absorbuje i energiju koju proizvodi.

Horizontalni sistem mogu koristiti do pet korisnika istovremeno. Prati konture zgrade, izbegavajući zavoje i nagibe. Upravo zbog toga se može lako prilagoditi mnogobrojnim tipovima krovnih sistema. Može biti kompatibilan i sa vertikalnim sistemima. Pomoću uređaja Latchways TransfastenerTM korisnik može da se kreće nesmetano bez obaveze da se ponovo kači/otkači. Latchways TransfastenerTM je novi fleksibilan inovativni uređaj koji se može rotirati prilikom kretanja duž unutrašnjosti horizontalnog sistema (sajle). Tom prilikom korisnik koji koristi pojas za celo telo i absorber energije je stalno povezan za sistem i ne mora voditi računa o konstantnom ponovnom kačenju i otkačinjanju sa sistema.

Opcije za fiksiranje krovnog sistema

Gotova rešenja sa predlozima za različite oblike i načine postavljanja horizontalnih sistema na krovnim površinama.

Metalni krovovi sa šavovima

 

Metalni krovovi sa izolacijom

 

Metalni krovovi sa bočnim fiksiranjem

 

Membrana krov

 

CE
BS EN 795
BS EN 362