Latchways Horizontalni – krovni sistemi

Model: latchways-hks

Latchways Horizontalni sistemi su specijalno dizajnirani da ispunjavaju jedinstvene zahteve, tako što se lako prilagođavaju i zadovoljavaju potrebe ravnih površina u svim industrijskim zonama, na konstrukcijama i za obavljanje poslova održavanja.

Opis

Najčešći primeri upotrebe horizontalnih sistema su krovni sistemi, konstrukcije na tržnim centrima, stadionima, industrijskim postrojenjima, aerodromima. Ovi sistemi koriste Latchways Constant Force ® sidrište, koje ne zahteva fiksiranje za konstrukciju građevine kao što je to bio slučaj u prošlosti, već umesto toga koristi krovne sisteme, čime se pojednostavlja instalacija, štedi vreme i štiti uticaj na ovu strukturu. Ono se zasniva na Constant Force® tehnologiji, koja koristi princip zaustavljanja pada zasnovanog na efektivnoj kontroli opterećenja. To znači da sistem mora da izdrži silu osobe koja pada dok ujedno absorbuje i energiju koju proizvodi.

Horizontalni sistem mogu koristiti do pet korisnika istovremeno. Prati konture zgrade, izbegavajući zavoje i nagibe. Upravo zbog toga se može lako prilagoditi mnogobrojnim tipovima krovnih sistema. Može biti kompatibilan i sa vertikalnim sistemima. Pomoću uređaja Latchways TransfastenerTM korisnik može da se kreće nesmetano bez obaveze da se ponovo kači/otkači. Latchways TransfastenerTM je novi fleksibilan inovativni uređaj koji se može rotirati prilikom kretanja duž unutrašnjosti horizontalnog sistema (sajle). Tom prilikom korisnik koji koristi pojas za celo telo i absorber energije je stalno povezan za sistem i ne mora voditi računa o konstantnom ponovnom kačenju i otkačinjanju sa sistema.

Opcije za fiksiranje krovnog sistema

Gotova rešenja sa predlozima za različite oblike i načine postavljanja horizontalnih sistema na krovnim površinama.

Metalni krovovi sa šavovima

 

Metalni krovovi sa izolacijom

 

Metalni krovovi sa bočnim fiksiranjem

 

Membrana krov

 

CE
BS EN 795
BS EN 362

 

Brand

MSA