Fiksirane merdevine sa leđobranom za pristup mašinama

Model:

Za pristup mašinama i mašinskim uređajima

Opis

Fiksirane merdevine za pristup mašinskim uređajima služe za pristup kod radova na održavanju, čišćenju i popravci uređaja. Deo mašinskog
uređaja može da bude i jedan građevinski objekat.

Napomena:

Dimenzije i detalje proizvoda možete videti u tabeli, u okviru Galerije slika.

Brand

Krause