Fiksirane merdevine sa leđobranom za evakuaciju

Model:

Merdevine za evakuaciju na takvim objektima preko kojih ljudi u slučaju opasnosti mogu da se evakuišu.

Opis

Treba osigurati i samostalnu evakuaciju.
Kod projektovanja merdevina za evakuaciju uvek treba uključiti nadležne organe.
Kod visina iznad 1 m kod ulaznih, izlaznih i prelaznih tačaka treba postaviti rukohvate.

Napomena:

Dimenzije i detalje proizvoda možete videti u tabeli, u okviru Galerije slika.

Brand

Krause