Peli TM prenosne kutije

Veoma izdržljive profesionalne prenosne kutije, izrađene od polipropilenskog kopolimernog materijala koji je lagan, izdržljiv i otporan na visoke hemijske osobine. Vodootporne su i pogodne za upotrebu pri ekstremnim uslovima, na temperaturama u rasponu od -40ºC (-40ºF) do + 98.9ºC (+ 210ºF). Dodatna bezbednost i zaštita u vidu ojačanog sigurnosnog katanca izrađenog od nerđajućeg čelika. Automatski ventil za regulisanje pritiska. Peli Pick N PluckTM pena unutar same kutije se može specijalno dizajnirati i prilagoditi opremi koja se skladišti/transportuje. Takođe, umesto pene se mogu opciono koristiti TrekParkTM unapred instalirane zidne pregrade, kožna ili najlonska mrežasta postava na zip zatvaranje. Pogodne za skladištenje električnih uređaja poput mobilnih telefona, laptop prenosnih računara, fotoaparata… Takođe, mogu se koristiti za skladištenje oružija različitih tipova, alata, važnih dokumenata, radnih uniformi i ostalih pratećih elemenata za normalno obavljanje konkretnih poslova.

U prilogu možete pogledati kako se testira izdržljivost PeliTM profesionalnih prenosnih kutija:

PeliTM profesionalne lampe

Atmosferska opasnost (opasnost od eksplozije) može nastati prilikom kombinacije zapaljivih supstanci sa vazduhom u formi gasa, pare ili magle. U takvim situacijama može doći do zapaljivosti, usled visokih tekmperatura, varnica. Opasna zona je oblast u kojoj može doći do nastanka eksplozije. Stoga, potrebne su visoke mere predrostrožnosti.

Zapaljive supstance:

  • Zapaljivi gasovi ili isparenja
  • Zapaljive tečnosti
  • Zapaljiva prašina
  • Zapaljiva vlakna

Izvor paljenja

  • Iskra
  • Statički elektricitet
  • Temperature
  • Kiseonik

Industrije visokog rizika su: naftna i gasna, petrohemijska industrija, farmaceutske kompanije, šećerane, benzinske pumpe, vatrogasno-spasilačke brigade, vazduhoplovna inspekcija/avijacija, proizvodnja boja i lakova, pregled cisterni, fabrike otapada, elektrane

Potencijalno opasne (eksplozivne) zone su podeljene na:

  • Zona 0, 1, 2 za gas, paru
  • Zona 20, 21, 22 za prašinu

Profesionalne lampe su podeljene za zpotrebu u ovim zonama na: Kategorije (1, 2, 3)

Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3
Zona 0 / 20 Zona 1 / 21 Zona 3 / 22
Kriterijum zone Mesta gde je opasnost od eksplozije konstantno prisutna ili je prisutna već duži period

(>1000 h./god)

Mesta gde je opasnost od eksplozije verovatna da će se desiti pri normalnom obavljanju radnih aktivnosti.

(između 10 >1000 h./god)

Mesta gde je opasnost od eksplozije malo verovatna da će se destiti pri normalnom obavljanju radnih aktivnosti i traje kratak vremenski period.

(< 10 h./god)

Opasnost Sigurna Verovatna Malo verovatna
Odobrene kategorije 1G
1D
1G/2G
1D/2D
1G/2G/3G
1D/2D/3D
Supstanca Tipično radno okruženje US klasifikacija Evropska klasifikacija
Klasa I Zapaljivi gasovi, para ili tečnosti ·         Rafinerija nafte

·         Skladišta boja i farbe

·         Nafne bušotine

·         Kabina prostorija za korišćenje spreja

Divizija 1

Divizija 2

Kategorija 1/Zone 0
Kategorija 2/Zone 1Kategorija 3/Zone 2
Klasa II Zapaljiva prašina ·         Rudnik ulja

·         Silos za žitarice

·         Fabrika municije

·         Skladišta sena

Divizija 1

Divizija 2

Kategorija 1/Zone 20
Kategorija 2/Zone 21Kategorija 3/Zone 22
Klasa III Zapaljiva vlakna ·         Fabrika hartije

·         Drvna industrija

·         Proizvodnja pamuka

·         Fabrika tekstila

N/A  

N/A