Strukturalna tačka kačenja (sidrište) – tačka pričvršćivanja koja se postavlja na neku konstrukciju, zid, plafon, gredu ili sl. u čijoj blizini se izvode radovi. Na nju se kači oprema za zaštitu od pada (blokator, uže bez/sa aposorberom pada) ili horizontalni/vertikalni sistem. Zbog velikog opterećenja pri eventualnom padu, sidrište mora da izdrži minimalnu snagu od 10 kN.

 

Tačka kačenja – sigurnosna tačka atestirana da izdrži pad čoveka, nalazi se na sigurnosnom pojasu (najčešće na leđima ili napred). Na ovu tačku kačenja se postavlja karabiner pomoću kojeg je povezan blokator ili uže.

 

Tačke za pozicioniranje – za razliku od tačke kačenja nisu atestirane da izdrže pad čoveka i koriste se u paru, nalaze se na pojasu/opasaču sa obe strane struka. Služe za pozicioniranje i lakše obavljanje posla prilikom rada na stubovima i sl.

 

D-prsten – čelična alka koja se nalazi na leđima, grudima i bokovima pojasa. D-prsten je tačka na koju se kači karabiner.

 

Karabiner – metalni konektor koji se postavlja na krajeve užeta, pojasa i sistema. Jedan kraj povezuje pojas, a drugi uže ili sistem. Postoje u raznim veličinama i sa različitim načinima zaključavanja.

 

Uže – jedan od glavnih elemenata opreme za zaštitu od pada koji mora da ispunjava definisane standarde (EN 354 , EN 1891, EN 892). Izrađeno je od sintetičkih vlakana ili čelične žice metodom pletenja. Postoji u različitim dužinama i varijantama (pletena traka, pleteno uže).

 

Apsorber energije – pletena traka koja se postavlja na kraj užeta i koja ublažava/apsorbuje energiju pri padu. Dolazi upakovan u zaštitnu kesu i postavlja se tako da je deo užeta na kome se nalazi apsorber uvek do tačke kačenja na pojasu. Kad se jednom apsorber iskoristi mora da se zameni i ne sme više da se koristi. Postoje dve vrste: sa jednim i sa dvostrukim užetom. Koristi se samo za rad na visinama preko 5,65 m jer ispod toga nema dejstvo!

 

Protivpadna kočnica (blokator) – uređaj koji automatski blokira i zaustavlja pad (poput pojasa u automobilima), dok pri padu ima dejstvo smanjenja sile poput apsorbera.

 

Pojas za celo telo – osnovni element opreme za zaštitu od pada. Korisnik ga nosi do tela i pruža mu adekvatnu zaštitu pri radu na visini i sprečava ili smanjuje povrede nastale pri padu. Postavlja se pomoći kopči i traka na leđa, ramena, bokove i početak nogu (butine).

 

Opasač za pozicioniranje – opasač oko struka koji služi za vertikalno pozicioniranje. Na njega se ne kači sistem za zaustavljanje pada već omogućava korisniku da radi bez pridržavanja.

 

Oprema za zaštitu od pada sa klizačem (sistemi) – horizontalni ili vertikalni sistemi za zaštitu od pada koji se koriste na krovovima, merdevinama i dr., i služe kako bi sprečili pad pri radu, usponu i spuštanju. Klizač prati kretanje korisnika i ima automatsko blokiranje pri padu čime obezbeđuje maksimalnu zaštitu korisnika.