Čepići za jednokratnu upotrebu

Samoformirajući sunđerasti ili penasti čepići se pre stavljanja u ušni kanal pritisnu, a zatim se sami formiraju u obliku ušnog kanala. Čepići štite sluh od buke, vode, prašine i ostalih materijala koji mogu da naškode. Preporučuje se bacanje nakon upotrebe zbog fizičkog kontakta i gubitka mogućnosti samoformiranja.

 

Čepići za višekratnu upotrebu

Ne formiraju se već se samo postave u uvo. Pošto nema nikakvog fizičkog kontakta sa vrhom čepića, veoma su higijenski. Mogu da se koriste više puta jer mogu da se peru i ne gube oblik tokom dužeg nošenja.

 

Antifoni – samostalni

Vrlo su jednostavni za upotrebu, brzo se stavljaju i skidaju i udobni su za dugotrajno nošenje. Mogu da se nose preko glave ili oko vrata. Sastoje se od dve slušne školjke sa jastučićima i trake koja ih povezuje.

 

Antifoni – montažni na šlem

Nemaju traku koja ih povezuje već se montiraju na šlem ili nosač vizira, pokretni su i mogu da se naslone na šlem.

 

Elektronski antifoni

automatski smanjuju štetne impulse, imaju mogućnost pojačavanja zvukova iz okoline i poseduju opciju za slušanje FM radia.

Komunikacioni uređaji

Kače se na šlem ili samostalno nose radi bolje i nesmetane komunikacije između radnika. Po karakteristikama su slični elektronskim antifonima, ali imaju radio za jednosmernu i dvosmernu komunikaciju.

 

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Pojednostavljeni indeks smanjenja nivoa buke (SNR) predstavlja
srednju vrednost prigušenja odnosno nivo određenog signala u
odnosu na buku u okruženju. SNR se meri u decibelima (dB) i koristi
kao vodič za procenu stvarne zaštite od buke koju pružaju sredstva za
zaštitu sluha u radnom okruženju. Pri odabiru adekvatne zaštite sluha
vrednost izmerene buke u okruženju treba umanjiti za vrednost SNR
indeksa. Dobijena vrednost mora biti niža od 80 dB kako bi se osigurali
bezbedni uslovi rada.

SNR vrednost je evropski standard. U SAD vrednost prigušenja
buke izražena je u NRR (Noise Reduction Rating) po američkom
nacionalnom standardu ANSI.