U mnogim industrijskim radnim okruženjima, kao što su rudarstvo, energetika, gređevinarstvo, šumarstvo postoji rizik od nastanka povreda glave. Fizičke povrede koje mogu nastati na ovim radnim mestima se javljaju kao posledica pada određenog predmeta ili udarom glave o fiksni predmet (površinu). U ovakvim radnim okruženjima visokog rizika je obavezno korišćenje zaštitnih šlemova. Stoga zaštitni šlemovi su dizajnirani da pruže adekvatnu zaštitu korisnika od:

 • Padajućih elemenata (predmeta) sa visine
 • Udaraca o fiksnu površinu na radnom mestu
 • Bočnih udaraca (opciono)
 • Visokih temperatura, električnog udara, prskanja rastopljenog metala, otvorenog plamena (opciono)

 

Na radnim mestima visokih rizika je najbitnije pažljivo utvrditi potencijalne rizike i opasnosti po radnike.

Zato prvo vršimo – Procenu i analizu rizika:

Mehaničke opasnosti – Udarenje, padovi, sudaranje

Opasnosti od elektičnog udara – Izloženost žicama; Rizik od kontakta

Hemijske opasnosti – Rizik od prskanja ili kontakta

Mehaničke opasnosti – Udarci čvrstih objekata / čestica

Rad u toploj sredini – Izloženost visokim temperaturama; Izloženost vrućim / tečnim materijalima

Rad u hladnoj sredini – Izloženost niskim temperaturama Izloženost ledu / mrazu

Rad na visini – Nestabilna pozicija, rizik gubitka šlema

Rizik vidljivost – Rad u mračnoj sredini

Mehaničke opasnosti – Padajući objekti

Školjka šlema može biti izrađena od sledećih materijala:

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

 • Povećana jačina (šokovi, udarci)
 • Hemijska otpornost
 • Termalna otpornost
 • Izolacija od električne struje

Poliuretan visoke gustine (HDPE )

 • Otpornost na šokove
 • Otpornost na pritisak
 • Otpornost na abraziju
 • Ekonomičan

Polikarbonat

 • Čvrst
 • Otpornost na šokove
 • Velika otpornost na toplotu
 • Otpornost na abraziju

Poliamid sa ili bez ojačanja u vidu staklenih vlakana

 • Otpornost na visoke temperature
 • Odlične mehaničke performanse
 • Tip materijal koji se upotrebljava za vatrogasne šlemove
 • Poznat kao”Nylon”

Šlemove možemo po nameni podeliti na:

 • Industrijske šlemove
 • Vatrogasne šlemove
 • Policijske šlemove
 • Vojne šlemove
 • Pilotske šlemove (kacige)

Industrije u kojima je bitna upotreba odgovarajućih zaštitnih industrijskih šlemova:

Građevina

 • Infrastruktura
 • Izgradnja stambenih i poslovnih objekata
 • Renoviranje i rastauracija

Naftna, gasna i petrohemijska industrija

 • Platforme na pučini
 • Rafinerije i hemijska postrojenja
 • Lokacije za vađenje gasa
 • Konstrukcije platformi i brodova

Obrada metala

 • Peći i livnice
 • Čeličane i obrada čelika
 • Topionice aluminijuma

Privreda

 • Prečišćavanje vode i rukovanje smećem
 • Elektrane za proizvodnju struje
 • Elektrodistribucija
 • Telekomunikacije

Rudarstvo

 • Vađenje rude ispod zemlje
 • Površinski kopovi
 • Obrada rude i transport
 • Inspekcija i odžavanje

Druge primene i industrije

 • Proizvodnja
 • Farmaceutska industrija
 • Rad u šumi

Zaštitni šlemovi i kompatibilna dodatna oprema: