Skip to main content
search

Ovaj tekst preuzet je sa ansell.com 6. juna 2022. 

Rad sa električnom energijom je sam po sebi opasan poduhvat. Rizik od električne energije uključuje opasnost od smrti, udara ili drugih povreda izazvanih strujom – bilo direktnom ili indirektnom izloženošću. Potencijalna ozbiljnost ovih povreda zahteva primenu bezbednosnih mera predostrožnosti i kontrolnih mera osmišljenih da eliminišu rizik u radnom okruženju. Ključ za ovaj proces je identifikacija i nabavka odgovarajuće LZO.

Postoje mnoge opasnosti u vezi sa radom sa električnom energijom. Električni udar i opekotine mogu biti posledica kontakta sa izloženim provodnicima, neispravnom opremom ili metalnim površinama koje uključuju podove i krovove. Električni kvarovi takođe mogu izazvati požar, a električna energija može delovati kao izvor paljenja u zapaljivim ili eksplozivnim sredinama sa razornim efektom.

Najprikladnije mere bezbednosti biće definisane od strane određene radne okoline i određenih zadataka koje radnici moraju da obavljaju.  Kao minimum, radnici treba da razumeju osnovnu prirodu električne energije i da budu u stanju da identifikuju i eliminišu električne opasnosti na radnom mestu. Takođe treba da budu upoznati sa upotrebom odgovarajuće LZO.

Kraj teksta

Za informacije o standardima za zaštitnu odeću sa elektrostatičkim svojstvima pogledajte ovde. Standardom EN 1149 utvrđena je metoda za materijal koji je predviđen za korišćenje u proizvodnji zaštitne odeće i zaštitnih rukavica koje štite od elektrostatičke disipacije, radi izbegavanja zapaljivosti od pražnjenja. Standard se sastoji iz 5 delova: EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-4 (u pripremi) i EN 1149-5.