•  
   •  
     • Opasnosti po Sluh

     • 17.maj 2015.
     • Opasnosti po Sluh

      Objavljeno: 21. April 2015 u Health and Safety International Uprkos mnogim naprecima u tehnologiji – bilo da je rad u kol centru, fabričko okruženje ili spoljašnje postrojenje kao što su rudnički kop ili depo za reciklažu otpada – buka na radnom mestu i dalje postoji. Skoro sve ...

     • Modernizovanje Bezbednosti

     • 13.januar 2015.
     • Modernizovanje Bezbednosti

      Objavljeno: 03. Dec 2014 u Health and Safety International Izmene standarda za rukavice su bile retke od 2003, ali su izmene standarda za zaštitne rukavice sada nužne. U ovom članku, dr. Jean-Claude Cannot posmatra predložene izmene standarda rukavica koje će se primeniti u ...

     • Obezbeđenje hemijske zaštite – Umanjenje rizika po radnike

     • 20.novembar 2014.
     • Obezbeđenje hemijske zaštite – Umanjenje rizika po radnike

      Objavljeno: 10. Septembar 2010 u Health and Safety International Britanska Federacija za Industriju Bezbednosti (BSIF) je vodeće tržišno telo unutar UK industrije bezbednosti i priznato HSE kompetentno telo. Njeni članovi uključuju proizvođače, distributore, ispitne kuće, ...

     • Osvetliti Put

     • 14.septembar 2014.
     • Osvetliti Put

      Objavljeno: 10. April 2011 u Health and Safety International Pre pet godina, industrija za osvetljenje je revolucionizovana lansiranjem prvog prenovisog LED sistema za osvetljenje sa baterijskim napajanjem za poplave. U velikoj meri su umanjeni buka, isparenja i opasnosti od saplitanja ...

     • Detekcija Gasa

     • 12.jul 2014.
     • Detekcija Gasa

      Gasovi se naširoko koriste u svetu, ali mnoge njihove karakteristike imaju potencijal da dovedu do štete po ljude i životnu sredinu ako se u potpunosti ne kontrolišu. U razlicitim oblicima, može biti zapaljiv, zagušljiv ili proizvesti zdravstvene probleme, što znaci da inženjeri, ...

     • Bezbedan Rad u Ograničenim Prostorima

     • 19.jun 2014.
     • Bezbedan Rad u Ograničenim Prostorima

      Rad u ograničenim prostorima može isprva izgledati kao neobična oblast za odredbe bezbednosti i zdravlja na radu. Bilo bi vam oprošteno da mislite da se primenjuje na samo mali broj visoko specijalizovanih radnih sredina, ali je zapravo iznenađujuće koliki broj industrija sadrži ograničene ...

     • Tuševi i fontane za ispiranje očiju/lica

     • 18.maj 2014.
     • Tuševi i fontane za ispiranje očiju/lica

      Tuševi i fontane za ispiranje očiju/lica obezbeđuju vitalnu prvu pomoć u slučaju industrijskog incidenta gde radnici mogu biti kontaminirani potencijalnim opasnim supstancama. Cilj je da se započne tretman što je pre moguće i da se stoga umanji težina povrede dok ne stigne obučeno ...

     • Pazi na Glavu

     • 10.maj 2014.
     • Pazi na Glavu

      Pristupi za sprečavanje povreda glave Svake godine više od milion ljudi u UK bude primljeno u bolnicu sa povredama glave. Jedan deo ovih povreda se dogodi na radnom mestu, često kao rezultat predmeta koji padne na glavu povređenog. Udarac od strane padajućeg ili letećeg predmeta ...

     • Respiratori Pomažu Radnicima da Lakše Dišu

     • 28.mart 2014.
     • Respiratori Pomažu Radnicima da Lakše Dišu

      Teret respiratornih bolesti u svetu danas je iscrpljujuć i za pacijente i sisteme zdravstvene zaštite. Poremećaji respiratornih organa su veliki uzrok smrti i invaliditeta kod mnogih ljudi. Rezultati su izgubljena produktivnost, propuštene prilike i ekstremno visoki zdravstveni troškovi. ...

     • Zaštita od Pada

     • 03.mart 2014.
     • Zaštita od Pada

      Pad na radnom mestu nastavlja da bude jedan od najčešćih incidenata u industriji.Padovi su treći vodeći uzrok smrtnih slučajeva, posle incidenata sa motornim vozilima i incidenata gde su žrtve udarene. Prema Nacionalnom Odboru za Bezbednost u Sjedinjenim Državama, u 2006 padovi su ...

   •  
   • Katalog proizvoda

    Preuzmite novi katalog
    zaštitne opreme.

   • Onama

    Svojim višegodišnjim prisustvom na tržištu, iskustvom u proceni i analizi potreba i zahteva korisnika, stručnom osposobljenošću kadrova i profesionalnim savetom,kao i kvalitetom proizvoda u mogućnosti smo da Vam pružimo kompletnu uslugu i udovoljimo i najkompleksnijim zahtevima tržišta.

   • Zastupnici i distributeri

    Tokom godina uspešnog poslovanja postali smo zastupnici i distributeri sledećih kompanija: DuPont, 3M (East) AG, Ansell, MSA Auer, Lemaitre, Peli, Sioen, Haix, Leatherman, Delta Plus, Protecta, Weldas, Scholler, Justrite, Jonesco, Tilsatec, Hughes Safety Showers, Cofra, Tilsatec.

 •